[Vodní plocha]

Území NUTS 3: Moravskoslezský kraj,

Počet záznamů: 38