[Přírodní rezervace]

Území obce: Jindřichov,

Počet záznamů: 2