[Klub českých turistů - předseda]

Území NUTS 3: Moravskoslezský kraj,

Počet záznamů: 10