Znak a prapor obce Francova Lhota [ Znak a prapor ]

Od ledna roku 1997 má obec svůj znak a prapor: v zeleném štítě na zlatém pahorku stříbrný šraňk přeložený dvěma zlatými vztyčenými klasy. Slavnostní vysvěcení symbolů obce provedl 27.9.1998 v místním kostele Mons. Jan Graubner.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.francovalhota.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 05.03.2010 v 12:46 hodin