SKAUTSKÝ ODDÍL Horní Lideč, středisko Lidečko [ Sdružení nebo spolek ]

SKAUTSKÝ ODDÍL Horní Lideč, středisko Lidečko

Počátky skautingu v naší obci se datují do roku 1997, kdy v Horní Lidči vznikla chlapecká družina, která společně s družinou z Lidečka tvoří chlapecký oddíl PANTHER. V roce 1999 vznikla také dívčí družina, která s dalšími družinami z Lidečka tvoří dívčí oddíl SLUNCE.
Na začátku roku 2002 došlo k osamostatnění oddílů fungujících v obcích Horní Lideč a Lidečko od střediska Hovězí. Vzniklo tak nové středisko Lidečko. V současné době je ve středisku registrováno 133 členů, z nichž asi 50 je z Horní Lidče. Ve středisku jsou 3 oddíly, z nichž dva jsou dívčí - 1. oddíl NADĚJE a 3. oddíl SLUNCE a jeden je smíšený - 2. oddíl DVOJKA.

Jednou týdně se konají skautské schůzky v klubovně v budově obecní knihovny. Jejich náplní je naučit děti pokud možno formou hry všem základním dovednostem a znalostem, které budou v životě potřebovat. Mezi základní dovednosti patří např. pravidla první pomoci, znalost rostlin a zvířat, vázání uzlů, orientace v přírodě, základy práce s mapou, morseovka aj. Občas se také pořádají výpravy do přírody, kde se děti učí, jak se správně chovat a získat tak kladný vztah k ochraně životního prostředí. Vyvrcholením skautského roku je letní tábor. Na táboře si děti zakusí všechny dovednosti na vlastní kůži, trénuje se fyzická kondice a učí se samostatnosti. Mimo tyto aktivity připravují činovníci působící ve středisku mnohé akce jak pro skauty a skautky, tak pro ostatní občany našich obcí.


Naše tábory se liší od jiných tím, že jsme po celou dobu bez elektřiny, spí se ve stanech, které si sami stavíme, pitnou vodu vozíme v barelech a vaříme si na kamnech. Těmito omezeními se snažíme přiblížit přírodě a ukázat dětem, že život bez televize a počítače je nejenom možný, ale také daleko pestřejší a zajímavější.

Podrobnosti o naší činnosti najdete na naší skautské stránce.

KONTAKTNÍ ADRESA:

SKAUTSKÝ ODDÍL Horní Lideč, středisko Lidečko
Vůdce střediska Marek Filák
Horní Lideč 243
756 12 Horní Lideč
Česko (CZ)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hornilidec.cz
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 10:36 hodin