Dům č.p. 3 [ Lidová architektura ]

Místní atraktivita

Lokalizace:
Buchlovská ulice

Datace:
Baroko - začátek 18. století

Popis:
Barokní měšťanský dům samostatně stojící přibližně na čtvercovém půdoryse. V ose průčelí hlavní vchod krytý předsazenou stříškou. Fasáda členěna bosáží, okenními římsami a hlavní římsou. Střecha mansardová, okna s kovanými košovými mřížemi. Objekt sloužil k ubytování církevních hodnostářů a byl součástí bývalého kláštera.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz
Typ záznamu: Lidová architektura
AKTUALIZACE: uživatel č. 537 org. 56, 11.09.2003 v 08:45 hodin