Znak a prapor obce Nivnice [ Znak a prapor ]

Nivnice získala právo na užívání znaku a praporu dne 21. dubna 1994, kdy byl všemi hlasy heraldické komise v parlamentu bez jediné připomínky přijat návrh znaku a praporu obce Nivnice. Autorem tohoto návrhu byl pan Jiří Louda z Olomouce.


Historické podklady pro tvorbu znaku
Znakové privilegium nebylo Nivnici nikdy vydáno. Na nivnických pečetích o průměru 35 mm, otištěných z typáře zhotoveného roku 1640 a užívaného ještě v 18. století, je v pečetním poli štít se třemi souměrně rozdělenými pruhy. Nad štítem je letopočet 1640, opis mezi dvěma linkami zní SIGILLVM PIDINIVNICZZ. Tři pruhy ve vrchní polovici štítu měli v erbu páni z Kunštátu, kterým Nivnice s ostatním zbožím kláštera vizovického v letech 1483 - 1526 s malými přestávkami patřila a za jejichž vlády se stala městečkem.
28. 3. 1592 se podle zásadních nepřímých důkazů narodil v Nivnici J. A. Komenský, který se rozmanitě hlásí k svému kraji. Na studiích v Herbornu a Heidelbergu se zapsal jako Nivnický (Nivanus, Nivnicensis). Avšak teprve stařecký podpis je slavnostně úplný. Vrací se k začátkům, na nichž tolik záleží, k synovskému vztahu, rodné Moravě a k příjmení otcovu - Segeš. Toto bylo uvedeno ve věnovacím přípise zamýšlené práce Všenáprava vlasti z 31. 3. 1670 zapsaný v Clamores, který Komenský napsal na sklonku života, a který je uznáván v zásadě jako největší nepřímý důkaz, podle něhož se za místo narození považuje v odborných kruzích Nivnice.

Tento přípis je uveden takto:
Dedikací: Milé matce mé vlasti, zemi Moravské jeden z věrných synů jejích...
Jan Amos Segeš Nivnický po otci zvaný Komenský... Navraceni k milosti boží a dřevnímu květu i prospěchu v moudrosti etc. srdečně vinšuje...

(Clamores Eliae, 1665 - 1670)


Symbolika erbu s iniciálami našeho rodáka jsou dalším prvkem zvýznamnění naší obce a proto se domníváme, že užití této symboliky je na místě.

Při vytváření obecního znaku bylo přihlédnuto k tradičnímu znamení - znaku pánů z Kunštátu, který je v současnosti užíván i dalšími obcemi, jm. městem Vizovicemi, ale také k památce místního rodáka J. A. Komenského, jehož tradice je v obci živá.

ZNAK: Ve stříbrném štítu pod třemi vrchními černými pruhy kosmo položená červená kniha se zlatou ořízkou a zlatými iniciálami J. A. K., přes ni šikmo zlatý brk.


PRAPOR: List tvoří červený svislý žerďový pruh rovný 1/3 délky listu a bílé pole se třemi černými vodorovnými pruhy v horní části v poměru 1:1:1:1:1:5. Poměr šířky k délce je 2:3.

(c) 1994, Jiří Louda

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Nivnice.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 09.09.2003 v 15:44 hodin