Kašna na Masarykově nám. [ Kašna ]

Místní atraktivita

Lokalizace:
Historické jádro města, na Masarykově náměstí

Datace:
1756

Popis:
Kašna se sochou sv. Floriana z roku 1756 stojí na místě původní městské radnice zbourané v roce 1717. Socha sv. Floriana patří k vrcholným dílům sochaře Josefa Antonína Winterhaltera.
Na třístupňové kruhové základně vodní nádrž kruhového půdorysu s hladkou obrubou u horního okraje vyžlábnutou. Uprostřed kašny čtyřboká kamenná základna ukončená vyloženou římsou, na ní konkávně tvarovaný sokl se skoseným nárožím. Sokl se k horní části zužuje.
Stěny soklu členěny rytými rámy, na přední straně majuskulní nápis s chronogramem: SANCTE PATRONE TEMPORALITER
ET AOETERNE CONSERVA BRODENSES

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz
Typ záznamu: Kašna
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 05.04.2004 v 12:38 hodin