Naučná stezka Moravské Kopanice [ Naučná stezka ]

Naučná stezka Moravské Kopanice
Délka naučné stezky: Základní okruh 11,6 km, odbočka na Lokov 4,7 km, odbočka na Hutě 1,1 km, tedy celková délka je 23,1 km. Celkem 14 panelů.

Popis naučné stezky: Stezka prochází pestrou krajinou v okolí Starého Hrozenkova a Žítkové. Seznámí návštěvníky s přírodou, historií a kulturou tohoto svérázného "kopaničářského kraje”.

Turistické zaměření: Stezka je vhodná pro pěší turisty, ale je možno ji absolvovat i na horských kolech.

Dopravní spojení: linkovým autobusem do Starého Hrozenkova.

Obsah zastavení na jednotlivých stanovišťích:
 1. Starý Hrozenkov - historie obce, Kopaničářské Slavnosti
 2. Hrozenkovský lom - geologie, obojživelníci, rostliny lomů Bílých Karpat
 3. Pestrost krajiny - vliv člověka na bohatství přírody
 4. Žítková - typická kopaničářská obec, kroje, výšivky
 5. Horenka Chabová - panorama Bílých Karpat, lidová písnička
 6. Lokov - lesy a co v nich roste
 7. Lom Bzová - pěnovcové prameniště, rostliny a živočichové v jeho okolí
 8. Pod žítkovským vrchem - pestrost života v přírodní rezervaci
 9. Potoky - život ve vodě a pod vodou, invazní rostliny
 10. Pitínské paseky - Kaple Panny Marie Kopanické, ptáci
 11. Lišejníky a houby - méně známe poklady Kopanic
 12. PR Hutě - nejcennější rezervace na trase stezky, vzácné druhy orchidejí i jiných rostlin
 13. První škola na Kopanicích - fotografie Marie Zavadilové, jak se učilo na Kopanicích
 14. Architektura na Žítkové - tradiční obydlí Kopaničářů

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 10.07.2006 v 18:12 hodin