Vojenské muzeum tvrz Hanička [ Muzeum ]

Dělostřelecká pevnost Hanička patří do systému předválečného opevnění budovaného ve 30tých letech především proti Německu. Pevnost Hanička byla stavěna v letech 1936-1938. Své dívčí jméno pevnost dostala podle osady nacházející se v okolí. Plánovaná posádka byla vypočítána na 426 mužů. Jelikož pevnost nebyla zcela dokončena, nacházeli se zde pouze strážní jednotky.

Hanička se skládá ze šesti bojových objektů v podzemí propojených stovkami metrů chodeb a sálů. Mohutné sály mohly pojmout značné množství zásob, což mělo umožnit posádce bojovat i v případě obklíčení po dobu několika měsíců. Po stránce stavební byla Hanička v roce 1938 dokončena, nicméně většina vnitřního zařízení zde chyběla. Houfnice ráže 100 mm, které měly být hlavními zbraněmi pevnosti nebyly nainstalovány, chyběla dělová otočná věž a další zařízení. V roce 1938 nemohla pevnost splnit požadavky, které na ni byly po stránce vojenské kladeny a byla bez boje předána zástupcům Wermachtu. V období okupace jsou některé objekty odstřelovány německým dělostřelectvem. Zkouší se zde odolnost našich objektů a zároveň účinnost německých dělostřeleckých granátů.

Od roku 1968 jsou prováděny první snahy o zpřístupnění této unikátní památky pro veřejnost. Od roku 1969 se na Haničce již provází, nejdříve při svitu baterek, později pak i při osvětlení napájeném z centrál na výrobu elektřiny. Na podzim roku 1972 se na Haničce natáčí scény do filmu režiséra Otakara Vávry - Dny zrady. Bohužel na podzim roku 1975 je Hanička zabrána Federálním ministerstvem vnitra a v jejím podzemí začíná vznikat novodobý kryt 20. století.

První stavební úpravy započaly v roce 1979 pod krycím názvem "Kahan". Podzemí je upraveno a vybaveno moderní technologií, která měla zabezpečit přežití několika vyvoleným. Některé povrchové objekty byly upravovány a následně zaváženy, což mělo zvýšit hermetické uzavření celého objektu. Před vstupním objektem pevnosti vznikla nová provozní budova vylepšující pohodlí osádce, která měla úkryt střežit. Až do roku 1993 byly v areálu prováděny různé úpravy, poté se práce zastavily. Ačkoli přestavba spolykala stamiliony korun z kapes daňových poplatníků, nikdy nebyla dokončena. Jen díky této skutečnosti se zde zachovala řada původních prvků našeho předválečného opevnění navazujících na plně technologicky vybavený kryt 20. století. Novodobé vybavení podzemí může návštěvníkovi ukázat, jak mělo zázemí takové pevnosti alespoň zčásti vypadat. Objekty zachovalé na povrchu ukáží systém našeho tehdejšího opevnění. Na jaře roku 1995 byla Hanička Policií ČR opuštěna a předána k pronájmu městu Rokytnice jako provozovateli muzea.

Z Rokytnice v Orl. horách lze na pevnost dojít i po modré turistické značce cca 5 km. Nejlepší přístupové trasy pro motoristy jsou ze silnice č. 14 Rychnov nad Kněžnou-Javornice-Pečín-Rokytnice v O.h. nebo ze silnice č.11 Žamberk-Helvikovice-Kameničná-Pečín-Rokytnice v O.h.

Z Rokytnice jsou příjezdové trasy značeny ve směru Bartošovice, kde po 6 kilometrech návstěvníci narazí na odstavné parkoviště. Odtud je to zhruba 1,5 km po červené turistické značce směr Anenský vrch. Cesta trvá cca 30 minut.

Otevírací doba:
leden -duben -na objednávku větší skupiny
- mobil na zaměstnance muzea
květen - SO, NE, SV 9.00 - 15.00
červen - skupiny nad 10 os. každou celou hodinu
Út - NE 9.00 - 15.00
červenec - srpen - ÚT - NE 9.00 - 17.00
září - říjen - SO, NE, SV 9.00 - 15.00
listopad - prosinec - na objednávku větší skupiny - mobil na zaměstnance muzea

Hromadné zájezdy a větší skupiny v měsících Květen - Říjen možno též objednat i mimo otevírací dobu na INFO-SERVICE (tel:0445/595 326) Rokytnice v O.h., popř. na muzeu.

Každé pondělí zavřeno!

Vstupné:
dospělí 40,--
děti,důchodci,studenti 20,--

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.orlickehory.cz
Typ záznamu: Muzeum
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 15.08.2003 v 07:20 hodin