Naučná stezka Moravice [ Naučná stezka ]

Začátek: Radkov u Vítkova - u bývalého lomu v Annině dolině
Konec: u zříceniny hradu Vikštejn
Délka: 1,5 km
Počet zastávek: 6
Zaměření: botanika, zoologie, ekologie, historie
Typ stezky: pro pěší (není vhodná pro cyklisty)
Náročnost: střední - převýšení 150 m
Čas pro prohlídku: 1,5 hodiny
Značení: upravená cesta, informační panely v terénu
Průvodce: k dostání v Ekocentru ČSOP Vikštejn
Doba návštěvy: bez omezení (v zimním období se nedoporučuje)
Poznámky: Ekocentrum ČSOP Vikštejn Vám poskytne informace, brožury, pohlednice atd.
Správce stezky: 6. ZO ČSOP, Edvarda Beneše 5, 747 05 Opava
Pověřená obec: Vítkov

Vikštejn

Vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století snad jej založili páni z Kravař. Od konce 14. století náležel opavským knížatům. V roce 1447 jej získali vladykové z Moravice, později Bírkové z Násile, roku 1474 dobyt Matyášem Korvínem a rozbořen. V roce 1525 jej získali Planknarové z Kynšperka a v 30. letech 16. století jej opravili a rozšířili. Od konce 16. století náležel Oderským z Lidéřova (do roku 1708). Za třicetileté války poškozen vpády Dánů a Švédů (opraven v 2. polovině 17. století). Za Reichů (od roku 1708) sloužil již jen hospodářským potřebám a po vybudování zámku v Horním Vikštejně (Dubové) v 70. letech 18. století byl definitivně opuštěn a postupně se měnil v zříceniny.

Původní hrad byl typem hradu s plášťovou zdí na klínovitém půdoryse. Na severní straně, odkud byl přístup, byl oddělen od okolí 2 dosud zachovanými příkopy. Přístupová cesta procházela parkánem a na západní straně ústila do brány v plášťové zdi. Hradní palác stával v jižní části hradu. Na severu a západě přiléhá k vlastnímu hradu dolní hrad (pozdějšího data). Zachovány 3 brány, hradby vlastního a dolního hradu, z parkánové hradby jen západní a východní část. Rozsáhlejší zříceniny a sklepy z obou obytných budov vlastního hradu a budovy v jižním parkánu. Ve zdi budovy jižního parkánu zasazena koule z třicetileté války.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 23.09.2004 v 12:00 hodin