Naučná stezka Vlašimským zámeckým parkem

Bezbariérový přístup.

Začátek: Vlašim - u zámku
Konec: Vlašim - u Znosímské brány
Délka: 1,2 km
Počet zastávek: 11
Zaměření: příroda a historie zámeckého parku
Typ stezky: pro pěší
Náročnost: zcela nenáročná
Čas pro prohlídku: 1 hodina
Značení: turistické značky pro naučné stezky a informační tabule
Průvodce: Tištěný průvodce v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim
Doba návštěvy: bez omezení
Mapa: Posázaví
Správce stezky: ČSOP 02/09 ZO Vlašim
Stav stezky: dobrý
CHKO - NPP: CHKO Blaník

Zastávky:

1. Vlašimský zámek
2. Zámecký park
3. Hmyz zámeckého parku
4. Ptactvo starých hájů parku
5. Čínský pavilon
6. Nelesní flóra parku
7. Ptactvo okolí vod a jehličnatých lesů
8. Květena lesů a hájů parku
9. Starý hrad
10. Řeka Blanice
11. Znosímská brána

Původně hrad založen po roce 1318 Hynkem z Vlašimi a rozšířen v polovině 15. století Mikulášem Trčkou z Lípy. Za Jana Ostrovce z Kralovic začala po roce 1580 přestavba na renesanční zámek, skončená roku 1620. Za Františka Viléma Talmberka od roku 1654 objekt rozšiřován. Konečná podoba z 2. poloviny 18. století za Karla Josefa Auersperga. Po roce 1846 přibyla brána čestného dvora a novogotické vstupní brány.

Čtyřkřídlý, dvoupatrový, s polygonální hodinovou věží s nízkou bání v severním křídle a hospodářskými budovami. Střední křídlo s patrnou dvorní přístavbou, na severu pravoúhlý renesanční schodišťový přístavek, členěný v patrech polosloupy. U brány uzavírající čestný dvůr nejmladší východní křídlo barokní s pilastrovým členěním fasád. Silně pozměněn, ve věži zachována kaple z roku 1771 a divadlo z poloviny 19. století s originální tapetovou výzdobou. Založen roku 1775 v údolí Blanice. Z mnoha staveb dochovány čínský pavilón, umělá zřícenina, socha Samsona a mohutné pseudogotické brány.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.stezka.cz
Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.09.2004 v 13:19 hodin