Čestní občané města Šumperk [ Historie (archivní dokument) ]

Statut udělování čestného občanství (zprvu spíše čestného měšťanství) byl zaváděn od poloviny 19. století. Kdy byl tento statut zaveden v Šumperku se zatím nepodařilo zjistit - rozhodně již k roku 1850. Za pozornost stojí, že toto ocenění mezi válkami získal T. G. Masaryk a naopak je nedostal nikdo z prominentů nacistického Německa. Po 2. světové válce byla udělena řada čestných občanství, v některých případech i bez hlubší znalosti základních životopisných dat oceněných, jindy zase v bezmezné euforii tehdejších změn. V roce 1948 byla zrušena čestná občanství P. Zenklovi, Fr. Hálovi a A. Procházkovi. Více než 40 let se pak toto ocenění neudělovalo a bylo nahrazováno jinými cenami, např. Cenou města Šumperka.
K obnovení tradice došlo až po roce 1989. Prvním čestným občanem Šumperka (in memoriam) se stal v roce 1992 Jan Zajíc.
22. října 1998 rozhodlo městské zastupitelstvo zrušit čestná občanství K. Gottwaldovi a V. Noskovi. Čestnými občany města Šumperka je dnes 52 osobností.

Baumgarten Albert
Beer Adolf, Dr.
Beneš Edvard, Dr.
Beust Friedrich Ferdinand
Boese Julius
Čičák Jan
David Jožka
Dopita Jiří
Dostal Viktor, MUDr.
Ertl Johann
Eschler Josef
Evald Jaroslav
Fierlinger Zdeněk
Giskra Karl, JUDr.
Hager August, Mudr.
Hála František, Msgr.
Harrer Franz
Heiek Franz, MUDr.
Karger Franz
Klein Rudolf
Krátký František
Kubis Adolf
Langer Jan
Lauer Dominik
Machola Karel
Manďák Lubomír
Masaryk Tomáš Garrique
Mazal Emil, Ing., dr.
Medlík Ctirad
Micka Miloň, mjr.
Minář Bohumír
Motýl Alois
Nejedlý Zdeněk, Dr.
Oberleithner Gustav, Ing.
Paul Josef
Princ Antonín
Procházka Adolf, Dr.
Reiss Otakar, MUDr.
Riedl Robert P.
Seidl Ignaz
Schmerling Anton, JUDr.
Schneider Ferdinand Johann
Srkal Robert, Ing.
Svoboda Ludvík, gen.
Tinkl Johann
Umlauf Karl
Urtlauf Franz P.
Václavek František
Valenta Aleš
Vykydal František
Wagner Karl Adolf
Woelhelm Viktor, JUDr.
Zajíc Jan
Zenkl Petr, Dr.
Zephyrescu Konstantin

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 16.03.2006 v 15:04 hodin