Privilegia - 2. ledna 1574, Vídeň [ Historie (archivní dokument) ]

2. ledna 1574, Vídeň

Císař Maxmilián II. potvrzuje, že město Šumperk zakoupilo v roce 1569 šumperský
zámek s městečkem Frankštát a vsí Hraběšice za 12 000 tolarů a dostalo se
pod císařskou komoru. Po zaplacení budou Šumperští každoročně odvádět
moravskému podkomořímu 400 tolarů. Dále císař odpouští městu pivní dávku a třicátek za léta 1562 - 1573.
Pergamen 70 x 53 - 11,5 cm, německy, přivěšená pečeť vydavatele chybí.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 49, 24.07.2003 v 14:08 hodin