Turistická trasa Vycházka za círk. památkami směrem Maršíkov [ Turistická trasa ]

Název trasy : Vycházka za církevními památkami směrem na Maršíkov

Typ : pěší
Náročnost : nenáročná
Čas.náročnost : polodenní
Restaurace :
Info o trase : délka - 3 km, čas - 2 hod.
Průchodnost trasy : celoročně

Popis trasy:
Vycházka za církevními památkami do Maršíkova

U výchozího bodu - turistického rozcestí u lázní - si povšimneme Morového kříže (1725) , na jehož břevnu je zleva P. Marie, uprostřed osazený kříž objímá Máří Magdalena a na pravé straně je sv. Jan. Původně byl obklopen kříž ještě kamenným zábradlím se sloupy, na nichž stálo pět soch svatých (tzv. patronů proti moru) a dva andělé s lucernami .
Sousoší bylo postaveno na paměť morové epidemie, která zasáhla Velké Losiny 30. 8. 1714 a trvala do 15. 1. 1715. Z 58 nemocných zemřelo 47 lidí. Není vyloučeno, že kříž stojí na morovém hrobě.

Dále budeme pokračovat po modré značce a na rozcestí ulic Komenského a B. Němcové dojdeme k další pozoruhodnosti - morové Kapličce sv. Rocha - z 2. pol. 18. stol.. V přední stěně je výklenek, v němž bývala vícebarevná dřevěná soška sv. Rocha. V pravém bočním výklenku je malba sv. Rodiny. Stříška je kryta břidlicí na šindelu.

Zůstaneme na ulici Komenského a po asi 400 m se nachází sloup sv. Trojice z r. 1707. Nízký podstavec nese sloup, který nese sousoší sv. Trojice v tradičním provedení - Bůh otec drží mezi koleny krucifix a v dolní části je holubice s roztaženými křídly.

Po modré značce přijdeme k jednomu ze skvostů pozdní renesance, která patří k nejrozsáhlejším a nejcennějším stavbám svého druhu v celé oblasti. Farní kostel sv. Jana Křtitele z let 1600 - 1603 byl vybudován za vlády Jana ze Žerotína, zakladatele zámku, na místě starší dřevěné modlitebny. Mohutná hranolová pozdně gotická věž napovídá , že měl kromě svého účelu bohoslužebného také úkol obranný. Uprostřed střechy je sanktusník (štíhlá věžička na hřebenu střechy kostela se zvonkem - umíráčkem, jímž se za provaz z prostoru kostela zvonilo o slavných mších).
Ke kostelu byla v letech 1725 - 1730 přistavěna osmiboká barokní kaple sv. kříže s hrobkou Žerotínů, v níž je pohřben i zakladatel kostela Jan ze Žerotína se svou manželkou a dvěma dětmi.
Pozoruhodný je renesanční kamenný oltář z r. 1602 s reliéfem Křtu Kristova, který je od konce 18. stol. zazděn do vnější zdi kostela.
Křížová cesta (12 zastavení) je dílem F. A. Sebastiniho - Šebesty, moravského malíře 18. stol. V kostelním inventáři je několik vzácných bohoslužebných rouch , z nichž nejstarší je z r. 1669.

Od kostela se vydáme po dřevěném mostku přes potok Losinku směrem vzhůru k faře, naproti níž je socha sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. , jejíž podstavec je velice hezky řešen ve tvaru lyry. Vlastní socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti je v obvyklém ikonografickém pojetí - sv. Jan Nepomucký ve zřaseném rouchu drží v náručí u pravého ramene krucifix.

Podél hřbitova se vydáme k železniční stanici , přejdeme koleje a po levé straně stojí za povšimnutí vůbec nejstarší kaplička zv. švédská ve stylu božích muk ve Velkých Losinách, připomínající událost z 30-ti leté války.
Katolický farář Alberti, který podával na evangelické Žerotíny spoustu žalob, byl v r. 1643 mezi Losinami a Maršíkovem surově zbit Švédy (ti byli také evangelického vyznání). Alberti dal pak na tomto místě postavit kapličku jako poděkování za to, že vůbec vyvázl životem.
Ve vlastní kapličce je hluboký výklenek, v němž kdysi bývala malba.

Následuje asi 1 km po modré značce, která nás přivede ke kostelu archanděla Michaela v Maršíkově z r. 1609, velmi cenný i zajímavý pro svůj archaický ráz - stavitelé napodobili kamenné valené klenby ve dřevě.
Traduje se, že k výstavbě tohoto roubeného kostela i kostelíka v Žárové bylo použito materiálu ze starého dřevěného losinského kostela. Ve hřbetu střechy je malá dřevěná vížka s cibulí. Kolem kostela byl ještě v minulém století hřbitov.
Interiér kostela je vesměs barokní - hlavní oltář z 18. stol. od slavného Ignáce Raaba je zasvěcen archandělu Michaelovi. Pozoruhodný je i obraz Máří Magdaleny ze 17. stol.. Do vybavení původního kostelíka patřila snad jen dřevěná křtitelnice.

Od kostelíka se vydáme zpátky po modré do Velkých Losin.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cyklotrasy.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 15.03.2007 v 16:26 hodin