Trasa Skřítek - Hvězda - Rabštějn - Skřítek [ Turistická trasa ]

Skřítek - Krtinec pod Bílými kameny - Hvězda - Rabštejn - Skřítek
Typ: pěší
Náročnost: nenáročná
Čas.náročnost: celodenní
Délka 18,5 km
Délka čas 6,25 hodiny
Převýšení +264 m
Snížení -364 m
Nejnižší bod 697 m
Nejvyšší bod 803 m
Příjezdové místo: sedlo Skřítek, motorest, autobusy ze Šumperka, Ostravy, Bruntálu a Mostu.
Výchozí bod: sedlo Skřítek, parkování u motorestu, zastávka autobusů.
Časový rozvrh: Skřítek - Krtinec pod Bílými kameny 3 km (1 hod.) - Hvězda 2 km (3/4 hod.) - Rabštejn, myslivna 3,5 km (1 a 3/4 hod.) - Rabštejn, zřícenina 1,5 km (1/2 hod.) - Rabštejn, myslivna 1,5 km (1/2 hod.) - Skřítek 7 km (2 a 3/4 hod.).
Celkem: 18,5 km, 6 a 1/4 hodiny.

Náročnost: nenáročná trasa kromě krátkého prudšího výstupu na zříceninu hradu Rabštejna.
Nejvyšší body: sedlo Skřítek 874 m, Rabštejn, zřícenina 803 m.

Pozoruhodnosti: Skřítek - ploché sedlo s rašeliništěm; Rabštejn - zřícenina hradu, horolezecké cvičné skály.

Popis trasy:
Od motorestu Skřítek (867 m) vyjdeme po zeleně značené cestě za budovou motorestu, kde vstoupíme do lesa a po cestě se dostaneme na zpevněnou širokou lesní cestu, kterou budeme klesat až na rozcestí Hvězda (790 m). Zde odbočíme vlevo a červeně značenou lesní cestou pod Vinnou horou dojdeme až na louku pod Rabštejnem s bývalou hájovnou (709 m). Na louce je veřejné tábořiště, které bývá o víkendech zaplněno stany horolezců, kteří využívají zdejších cvičných skal. Od myslivny se vydáme vzhůru po významové značce okrajem lesa až na horní konev louky, kde vstoupíme do lesa a vstoupáme až k rabštejnským skalám. Na vrcholu horního bloku skal je zřícenina ranně gotického hradu Rabštejn (803 m), který byl postaven na dvou skalních hradbách 25 -35 m vysokých. Hrad byl nejvýše postaveným hradem historické Moravy. Od bývalé hradní věže, která je přístupná zajištěnou cestou, je výhled na hlavní hřeben Jeseníků a do Hornomoravského úvalu. Vrátíme se k tábořišti a pokračujeme po modře značené lesní asfaltové silnici. Nejprve klesáme k informačnímu místu Pod Rabštejnem (677 m) a pak táhle stoupáme až na hlavní silnici č. 11 ze Šumperka do Rýmařova. Zde odbočíme vlevo a po dvou kilometrech dojdeme zpět k motorestu Skřítek. Při cestě po silnici je po pravé straně historická hranice národní přírodní rezervace "Rašeliniště na Skřítku". Rašeliniště (166 ha) vzniklo vývěrem pramenišť v plochém sedle. Uprostřed rašeliniště jsou tůně s břízou karpatskou a mnoha rašeliništními druhy rostlin, jako např. klikvy žoraviny, violky bahenní, ostřice mokřadní, suchopíru a jiných. Rezervace je veřejnosti nepřístupná, vodu z rašeliniště odvádí přítok Podolského potoka do řeky Moravice.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 08.02.2008 v 10:26 hodin