Bolatice [ Město nebo obec ]

Bolatice
Bolatice - Filiální kostel sv. Stanislava
Starobylá slezská obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých 6 km na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem. Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou výškou od 271 m do 304 m.

Rozlehlým úrodným polím vytváří na severovýchodě zelenou korunu veliký Chuchelenský les, převážně smrkový a borový a les Bažantnice.

Obec sama leží v nadmořské výšce asi 260 m na ploše 132 ha. Nejnižší místo v obci je na jihu u bývalé pískovny u soutoku Černého potoka a potoka Opusty - 240 m nad mořem.

V obci žije v současné době 4 168 (k 31. 12. 1998), je zde postaveno 1038 domů, 9 obytných domů, nákupní středisko Jednota, pošta, dvě banky, zámek, kostel, komplex budov základní školy a mateřské školy, kulturní dům a kino, zdravotní středisko, dvě hasičské zbrojnice, 4 kaple, koupaliště se saunou, podnik Lanex a.s. - výrobce vaků a lan zaměstnávající více jak 600 zaměstnanců, zemědělské družstvo Opavice a.s. s obhospodařující 627 ha polí, 16 soukromých zemědělců, pekárna, 8 restaurací a hospod. 15 soukromých obchodů a řada drobných podnikatelů podnikajících v oblasti autodopravy, opravy aut, stolařství, kadeřnictví, čalounictví, kovářství, instalatérství, atd.
Všichni občané jsou napojeni na veřejný vodovod a plynovod a téměř všichni na veřejnou kanalizaci.

Další údaje o obci:
V obci je asi 57% produktivního, 26% předproduktivního a 17% neproduktivního obyvatelstva. Délka místních komunikací je 16,5 km. Délka chodníků je 9,3 km. Plocha veřejného prostranství je 7 600 m2.

Obec má schválený územní plán ze dne 17.6.1996, je zapojena do programu obnovy vesnice. Pravidelně co dva měsíce vydává obec zpravodaj, který dostávají zdarma všechny domy a byty.

Již dva roky pracuje v naší obci "Spolek pro obnovu vesnice", jako poradní orgán obecní rady a obecního zastupitelstva. Členy spolku jsou někteří členové obecního zastupitelsva, místní podnikatelé a další občané.

Cílem spolku je vypracování a realizování programu obnovy naší vesnice, který bude směřovat k ekoknomickému, společenskému a urbanistickému rozvoji obce.

Spolku se za právě uběhlé dva roky podařilo ve spolupráci s obcí realizovat některé body programu obnovy - výstavby komunikací, rekonstrukce zámku, rekonstrukce kostelních schodů, výsadba zeleně, rekultivace skládky na Borové, střešní nadstavba hasičské zbrojnice na Borové, grafická úprava zpravodaje, oprava hrází, zvýšil se počet kvalitních kulturních akcí, ...

Na další plnění bodů programu se připravujeme - parkoviště u zdravotního střediska, informační tabule v obci, úprava starého i nového hřbitova, přestavba budovy OÚ na obchodní centrum.

Je toho ještě hodně, co se dá v naší obci změnit a tak je každý dobrý nápad vítán, stejně tak i noví zájemci o členství ve spolku pro obnovu vesnice.

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.bolatice.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 10.10.2021 v 14:39 hodin