Trasa Rýmařov - Rešov - Rýmařov [ Turistická trasa ]

Rýmařov - Skály - Rešovské vodopády - Rešov - Strálecká myslivna - U Strálku - Rýmařov
Typ: pěší
Náročnost: nenáročná
Čas.náročnost: celodenní
Restaurace: Rýmařov - restaurace na náměstí, kulturní dům, Skály - bufet, Rešov - hostinec.
Délka 22,5 km
Délka čas 7,25 hodin
Převýšení +513 m
Snížení -160 m
Nejnižší bod 540 m
Nejvyšší bod 660 m

Příjezdové místo: Rýmařov, vlak, trať č. 311, autobusy ze Šumperka, Ostravy, Přerova, Jeseníka a Bruntálu.
Výchozí bod: železniční stanice Rýmařov.
Časový rozvrh: Rýmařov, vlak - Skály 4 km (1 a 1/4 hod.) - Rešovské vodopády 5,5 km (1 a 3/4 hod.) - Strálecká myslivna 6 km (2 hod.) - Rýmařov, vlak 7 km (2 a 1/4 hod.).
Celkem 22,5 km, 7 a 1/4 hodiny.

Náročnost: jedná se o vycházkový okruh s kratším stoupáním.
Nejvyšší body: 660 m u Skal, Rešov, škola 560 m, Stráň u Rýmařova 650 m.

Pozoruhodnosti: Rešovské vodopády; Rešov - kostel; Strálek - zbytky opevněného hradiště; Rýmařov - kaple V lipkách.

Popis trasy:
Od nádraží vyjdeme po zeleně značené cestě, která nás dovede na náměstí. Na náměstí odbočíme po zelené vlevo na silnici vedoucí do Horního Města. Po silnici se vydáme k lesu, který projdeme zkratkou po pěšině. Přecházíme zde rozvodí řek Moravy a Odry a tím i rozvodí Černého a Baltského moře. Z nejvyššího místa nad osadou Skály je výhled na část hřebene Jeseníků v úseku Ztracené kameny - Vysoká hole. Sestoupíme do osady Skály, části Horního Města. Od bufetu jdeme po silnici vlevo a na konci osady odbočíme na značenou cestu vpravo k říčce Huntavě, jejíž proud sledujeme až k Rešovským vodopádům. Říčka Huntava zde teče kaňonovitou soutěskou a v místech vodopádů překonává pruh tvrdší horniny. Nejvyšší stupeň je deset metrů vysoký. Působivá je jeho scenérie , zvláště při vysokém průtoku. Ještě před příchodem k vodopádům přecházíme při soutoku Huntavy s Tvrdkovským potokem pod Čertovou stěnou, která slouží jako cvičný horolezecký terén. Proti Čertově stěně jsou neznatelné zbytky středověkého hrádku, tzv. Zapomenutého zámku, v některých pramenech je uváděn jako Pustý zámek. Od vodopádů pokračujeme vlevo a po žlutě značené cestě (souběh s červenou značkou) stoupáme do obce Rešov. Zde odbočíme za bývalou školou vlevo a žlutě značenou lesní cestou sestupujeme do údolí říčky Oslavy a pokračujeme vlevo proti jejímu proudu. Po asi 2,5 km dojdeme ke Strálecké myslivně. Zde odbočíme vlevo a proti toku Stráleckého potoka se červeně značenou lesní cestou dostaneme pod zříceninu gotického hradu Strálek. Hrad je připomínán již r. 1282, zanikl ve 14. století. Zachovaly se okrouhlé valy a příkopy. Ke hradu vede významová značka asi 300 m. Od hradu se vrátíme zpět na značenou cestu. Asi po kilometru vyjdeme z lesa. Nad Rýmařovem se nám otevřou výhledy na město Rýmařov a především na hřeben Hrubého Jeseníku. Cesta vede náhorní plošinou, ze které začneme pomalu klesat do města. Kolem polikliniky se dostaneme na náměstí a dále po zelené k železniční stanici, odkud jsme vyšli.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 17.07.2003 v 12:30 hodin