Trasa Kouty nad Desnou - Vysoký vodopád - Bělá pod Pradědem [ Turistická trasa ]

Kouty - Vysoký vodopád - Bělá
Typ: pěší
Náročnost: náročná
Čas.náročnost: celodenní
Délka: 25 km

Náročnost: trasa náročná svou délkou i převýšením, strmé stoupání Divokým dolem, prudký sestup u Vysokého vodopádu
Občerstvení: Kouty, Švýcárna, Bělá pod Pradědem
Náročná trasa s velkým převýšením nás zavede do jedné z nejkrásnějších a nejdivočejších částí Hrubého Jeseníku. Vyjdeme z Koutů nad Desnou po modré turistické značce proti proudu toku Divoké Desné. Po 4 km pochodu dorazíme na rozc. Pod Medvědí horou, kde nás směrovník upozorňuje na neznačenou lesní cestu směřující k vodopádu na Borovém potoce 8,3 m (14 m). Tam a zpět 2 km navíc. Kdo se nechce zdržovat 2 km zacházkou pokračuje k dolní nádrži Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Po silnici dojdeme ke krmelci, odkud se vydáme vzhůru po strmém úbočí Divokého dolu s řadou skal a balvanových proudů. Protékající Divoký potok překonává stupně ve skalních soutěskách několika menšími kaskádami a peřeji. V polovině výstupu si lze odpočinout na vyhlídce a pohlédnout do údolí Divoké Desné a na svahy Dlouhých strání a sousedních vrchů. Vstoupili jsme do NPR Praděd a její část Divoký důl nám ukazuje typické horské smrčiny pod horní hranicí lesa.
Vystoupíme na asfaltku na rozcestí Pod Pradědem. Na vrchol Praděd "střechu Moravy" s televizní věží a vyhlídkou nám zbývá 1 km po silnici. Pokračujeme po červeně značené silničce k nejstarší horské chatě v Jeseníkách - Švýcárně, ležící pod vrcholem Malý Děd. Zde se můžeme občerstvit i ubytovat.
Od Švýcárny půjdeme po modré značce zpočátku téměř po rovině, pak prudkým sestupem k nejvyššímu vodopádu v Jeseníkách k Vysokému vodopádu. Celková výška několika kaskád dosahuje 45 m a nejkrásnější je v době jarního tání nebo po vydatných deštích. Stejnojmenná rezervace chrání společenstva pramenných oblastí, zvláště mechorosty a kapradiny. Značená cesta pokračuje lesem podél Studeného potoka a ústí u penzionu Venuše v horské rekreační obci Bělé pod Pradědem s množstvím ubytovacích zařízení. Autobusem se vrátíme přes Červenohorské sedlo zpět do Koutů nebo pokračujeme opačným směrem do Jeseníku.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 08.02.2008 v 10:12 hodin