Trasa Kamenné oko [ Turistická trasa ]

Typ : pěší
Náročnost : středně náročná
Čas.náročnost : polodenní
Délka: 17 km
Náročnost: zpočátku nenáročná trasa s několika menšími stoupáními a prudkými sestupy, s nimiž obtížnost trasy narůstá
Občerstvení: Červenohorské sedlo, Filipovice

Počátečním i cílovým místem je horské středisko na Červenohorském sedle. Od chaty Horské služby půjdeme pohodlnou lesní cestou po červené značce k Bílému sloupu. Odbočíme doprava na chodník a mezi porosty kleče vystoupíme na vrchol Červené hory (1333 m), z níž je vidět město Jeseník jako na dlani. Při výstupu po pravé straně se rozkládá PR Sněžná kotlina, která je pozůstatkem po pleistocenním horském ledovci. V zimě se tu může vyskytnout pád laviny.
Chodník nás přivede ke skalnímu útvaru zvanému Kamenné okno s nepravou skalní bránou. Na rozcestí odbočíme doprava a sestoupíme po zelené značce ke skále Točník, z níž jsou vidět lázně Jeseník, rozhledna na Zlatém Chlumu, pásmo Orlíku až po Videlské sedlo a zcela vpravo zahlédneme televizní věž Pradědu. Prudce sestoupíme přes balvanové moře k rozcestí Pod Točníkem a po modré značce přijdeme do Filipovic k restauraci.
Nyní pokračujeme po žluté značce po silnici na Jeseník, po chvíli odbočíme vpravo na lesní cestu vedoucí na místo zvané Drátovna. Stoupáme k Mariinu prameni s osvěžující vodou ve studánce. Vyšplháme serpentinami ke skalám na Jeřábu a poté pomalu stoupáme po lesní cestě na Pekárku. Postupně překročíme všechny sjezdovky na severních svazích lyžařského areálu a zvolna dojdeme k chatám na Červenohorském sedle.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.sumperk.info.cz
Typ záznamu: Turistická trasa
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 16.07.2003 v 09:24 hodin