Kněžná

Pramení v podhůří Orlických hor. Teče převážně k jihozápadu a vlévá se jako levostranný přítok do Bělé na ř.km 1,3. Plocha povodí měří 95 km2, délka sjížděného úseku je 9 km.

Kněžná je říčka místního významu. Pod Rychnovem nad Kněžnou až do ř.km 7,0 je regulována s řadou stupňů. Potom následuje romantický úsek podél skalnatého srázu, který přechází do lučinatého, místy zarostlého a úzkého toku. Sjíždění Kněžné lze doporučit vzhledem k charakteru horního toku řeky zkušenějším vodákům na krytých lodích.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 2, 25.06.2003 v 10:59 hodin