Parkoviště u Tržnice [ Parkoviště ]

V rámci provozní doby placeného stání je řidič povinen zaplatit
cenu za stání vozidla. Parkovné řidič hradí do parkovacího automatu,
na parkovišti s parkovací závorou do automatické pokladny,
a to na celou dobu stání vozidla.
Parkovací automat po uhrazení ceny vytiskne lístek, který je řidič
povinen viditelně umístit za přední sklo motorového vozidla tak, aby
umožnil vizuální kontrolu všech údajů na parkovacím lístku.
Na parkovišti s parkovací závorou obdrží řidič při vjezdu po stisknutí
tlačítka automatu parkovací lístek, který je povinen uschovat.
Při odjezdu řidič nejdříve uhradí cenu dle doby parkování v automatické
pokladně, poté přijede s uhrazeným parkovacím lístkem k výjezdovému
stojanu, do kterého lístek vloží.
Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je
parkování na těchto parkovištích bezplatné.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Parkoviště
AKTUALIZACE: Markéta Kvitová (Informační centrum Nový Jičín) org. 56, 11.03.2011 v 07:33 hodin