Odbor vnitřních věcí [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí odboru: Jarmila PRDOVÁ, pověřena řízením odboru
Pracoviště: Krnovská 71
Tel.: 553 690 208
Fax: 553 690 558
E-mail: jarmila.prdova@opava-city.cz

1. Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů
2. Oddělení cestovních dokladů
3. Oddělení státního občanství a matrik
4. Oddělení přestupků
5. Oddělení spisové služby (viz kontakt vedoucí odboru)

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů

Vedoucí oddělení: Jindřiška PCHÁLKOVÁ

Tel.: 553 690 550
E-mail: jindriska.pchalkova@opava-city.cz

*vede a odpovídá za správné vedení informačního systému
*přijímá žádosti o vystavení občanského průkazu
*odpovídá za řádnou přípravu, odeslání k výrobě a výdej nového občanského průkazu


Oddělení cestovních dokladů
Vedoucí oddělení: Lenka AUSFICÍROVÁ

Tel.: 553 690 570
E-mail: lenka.ausficirova@opava-city.cz
*přijímá žádosti o vystavení cestovního dokladu
*odpovídá za řádnou přípravu, odeslání k výrobě a výdej nového cestovního dokladu
*vystavuje cestovní doklady s krátkodobou platností

Oddělení státního občanství a matrik
Vedoucí oddělení: Bohumila HAASOVÁ

Pracoviště: Horní náměstí 69
Tel.: 553 756 271
E-mail: bohumila.haasova@opava-city.cz
*dává souhlas k uzavření manželství zástupcem
*zabezpečuje složení státoobčanského slibu při udělení státního občanství
*provádí metodickou činnost vůči matričním úřadům ve svém správním obvodu
*provádí dozor nad vedením matrik u matričních úřadů ve svém správním obvodu, a to nejméně 1x ročně
*legalizuje matriční doklady určené pro použití v cizině
*aktualizuje sbírky listin
*dává souhlas k zápisu cizozemských rozhodnutí do matriky
*vede a aktualizuje matriky vedené do 31. 12. 1958
*provádí přípravu a provedení zkoušky odborné způsobilosti k výkonu matriční působnosti pro matriční úřady
*provádí vidimaci a legalizaci (např. ověřování listin a podpisů na listinách)

Oddělení přestupků
Vedoucí oddělení: Lenka BENKOVÁ

Pracoviště: Kolářská 13
Tel.: 553 754 281
E-mail: lenka.benkova@opava-city.cz

Oddělení spisové služby (viz kontakt vedoucí odboru)

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor vnitřních věcí
Jarmila Prdová
Krnovská 71
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 690 208
fax: (+420) 553 690 558

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 18.06.2003 v 12:54 hodin