Vsetínská Bečva (Horní) [ Vodní tok ]

Pramení na severozápadním svahu Javorníků, teče zprvu jihozápadním až západním směrem a pod Vsetínem se otáčí k severu. Tímto směrem teče až do Valašského Meziříčí, kde se spojuje s Rožnovskou Bečvou(Dolní). Povodí měří 734 km2, délka sjížděného úseku 54 km.

V horním toku má řeka úzké koryto s velkým spádem, zmírňovaným množstvím sjízdných kamenných stupňů. Jezů je málo, jsou však obtížně sjízdné. Břehy jsou mírně zarostlé. Pod Vsetínem se údolí i tok rozšiřují a spád se zmenšuje. Na Vsetínské Bečvě jsou každoročně pořádány vodácké akce: Otvírání Bečvy brzy na jaře, Bystřičku s její kilometráží uvádíme pro krátkost toku a úzkou návaznost na Vsetínskou Bečvu na tomto místě. Pramení na severním svahu Vsetínských vrchů, teče převážně k západu a na ř.km 5,8 byla na Bystřičce postavena protipovodňová přehrada, jejím vypouštěním je umožněno sjíždět poměrně náročný úsek od přehrady k ústí. V tomto úseku protéká Bystřička hlubším údolím v úzkém kamenitém korytu s velkým spádem, regulovanými četnými sjízdnými, zčásti rozbitými stupni a jezy.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 164, 29.11.2021 v 11:17 hodin