Odbor prezentace a zahraničních vztahů města [ Odbor města nebo obce ]

Adresa: Horní náměstí 47, Opava
Vedoucí odboru: Ing. Jana Novotná - Galuszková
Telefon : 553 756 220
E-mail : jana.galuszkova@opava-city.cz

Oddělení prezentace města a zahraničních vztahů

Mgr. Monika Štěpánková

Telefon : 553 756 475
E-mail : monika.stepankova@opava-city.cz

*zajišťuje účast města na veletrzích, výstavách, konferencích
*zajišťuje propagaci města prostřednictvím propagačních materiálů, masmédií, internetu
*spolupracuje se sdělovacími prostředky
*spolupracuje s Českou centrálou cestovního ruchu
*spolupracuje s odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
*organizuje trhy, oslavy a významné akce ve spolupráci s kanceláří vedení města, popř. dalšími odbory
*podílí se na organizaci celoměstsky vyhlašovaných soutěží ve spolupráci s příslušnými odbory MMO
*zajišťuje zahraniční styky města ve spolupráci s kanceláří vedení města
*připravuje koncepci rozvoje zahraničních styků města
*vede zahraniční korespondenci
*zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby
*zajišťuje metodické vedení Městského informačního centra

Oddělení městského informačního centra a informačních služeb

Karin Woitková

Telefon : 553 756 293
E-mail : info@opava-city.cz

*plní funkci informačního centra Magistrátu města Opavy
*poskytuje komplexní informační servis, popř. další služby, občanům ve spolupráci s jednotlivými odbory
*zajišťuje plnění zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím
*zajišťuje vedení zákonem stanovené statistiky poskytovaných informací
*spolupracuje s MIC

KONTAKTNÍ ADRESA:

Horní Náměstí 69
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 756 111
(+420) 553 624 092

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:08 hodin