Odbor majetku města [ Odbor města nebo obce ]

Adresa: Horní náměstí 48, Opava
Vedoucí odboru: Mgr. Ludmila Vojtěchovská
Telefon : 553 756 330
E-mail : majetkopravni@opava-city.cz

1.Oddělení majetku města
2.Oddělení exekuční
3.Oddělení právní a smluvních vztahů
4.Oddělení bytové


*1. Oddělení majetku města

· vede evidenci nemovitého majetku města s výjimkou nemovitého majetku evidovaného ve správě OŠaK a odboru vnitřní správy
· poskytování půjček z fondu rozvoje a bydlení města občanům
· řídí a kontroluje činnost prodejců nemovitostí ve vlastnictví města Opavy v souladu s uzavřenými smlouvami
· zajišťuje pohřbívání osamělých osob zemřelých na území města dle vyhl. MZ ČR o postupu při umírání a o pohřebnictví č. 19/1988 Sb.
· vede evidenci převodu domů a bytů z majetku města

2. Oddělení exekuční
· podává u příslušného soudu návrhy na zahájení řízení ve věci výpovědi z nájmu bytu a vyklizení a zastupuje Město Opavu v tomto řízení
· vymáhá daňové pohledávky, nedoplatky a sankční poplatky na základě žádostí příslušných odborů MMO a měst. policie
· pokračuje ve vymáhání pohledávek za nezaplacené nájemné z bytů postoupených z RK Remark, Kolfis a RA Mavrek po právní moci platebního rozkazu

3. Oddělení smluvních vztahů
· prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města (připravuje podklady pro rozhodování RMO a ZMO ve věci dispozice s nemovitým majetkem Města Opavy
· slevy z kupní ceny domů a bytů prodaných z majetku města

4. Oddělení bytové
· evidence žádostí o přidělení bytu v majetku města
· evidence žádostí o souhlas s výměnou bytu
· evidence bytů v majetku města
. vystavuje výpovědi z nájmu na základě § 711 občanského zákoníku

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 18.06.2003 v 10:12 hodin