Kancelář tajemníka [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí kanceláře: Ing. Ingrid Jurmanová
Adresa: Horní náměstí 69, 746 26 Opava
Telefon : 553 756 262
E-mail : ingrid.jurmanova@opava-city.cz

Oddělení odboru :
oddělení hospodářské správy
oddělení personální
oddělení veřejných zakázek
oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení


1. oddělení hospodářské správy
Vedoucí : Jiří Rozsypal

Telefon : 553 756 258
E - mail : jiri.rozsypal@opava-city.cz
zajištění údržby budov, autoprovozu
inventarizace hmotného majetku

2.oddělení personální
Vedoucí : Ing. Magda Handlosová

Telefon : 553 756 223
E - mail : magda.handlosova@opava-city.cz
komplexní zajišťování personální a mzdové agendy
pracovně právní agenda

3. oddělení veřejných zakázek
Vedoucí : Ing. Lubomír Měch

Telefon : 553 756 476
E-mail : lubomir.mech@opava-city.cz
Organizace činností spojených se zveřejňováním veřejných zakázek
Odpovědnost za průběh veřejné zakázky včetně podpisu smluv a realizace ve lhůtách stanovených zákonem

4. oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení
Vedoucí : Ing. Josef Krampla

Telefon : 553 756 261
E- mail : josef.krampla@opava-city.cz
souhrnné práce při zajišťování úseku krizového plánování pro případ vzniku mimořádné situace na území města Opavy
koordinace činnosti orgánů MMO zařazených v havarijní komisi a v krizovém štábu

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 18.06.2003 v 09:26 hodin