Senice (valašská) [ Vodní tok ]

Pramení v Javorníkách na jihozápadním svahu Makyty. Teče zprvu k jihozápadu a potom se obloukem doprava stáčí až na sever k svému ústí do Vsetínské Bečvy na ř.km 84,4. Sjížděný úsek měří téměř 16 km. Senice odvodňuje plochu o rozloze 135km2.

V celém úseku má řeka úzké koryto s velkým spádem, vyrovnávaným četnými stupni. Břehy jsou většinou zarostlé, na mnoha místech zpevněné lomovým kamenem.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 164, 29.11.2021 v 11:46 hodin