Říčka (Zlatý potok) [ Vodní tok ]

Říčka pramení u hájenky stejného jména pod vrchem Čihadlo. Protéká jako potok lučinatým údolím a odvádí vodu jižní části Drahanské vrchoviny. Říčka teče zprvu jihozápadním směrem, pod obcí Ochoz se stáčí na jih a u Měnína se vlévá zprava do Litavy. Povodí měří pouze 61 km2, délka sjížděného toku je 27 km.

Říčka je sjízdná od hájenky Hádek v blízkosti mostu na silnice Ochoz-Hostěnice. Horní úsek až do Líšně má četné kamenité prahy a jízky a tvoří se zde četné peřeje. Jsou zde též vybudovány tři nádrže pro účely vodohospodářské a rekreační. Všechny jízky a prahy jsou sjízdné. Pod Líšní se spád řeky podstatně zmenší, tok je zarostlý křovím a obtížně sjízdný (polorozbořené jezy, stromy v řečišti). Další tok Říčky se obvykle nazývá Zlatý potok. Říčku v úseku Hádek-Líšeň můžeme doporučit jen zdatným vodákům.

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 15.10.2021 v 11:02 hodin