Barokní fara [ Fara nebo farní úřad ]

Barokní fara s ohradní zdí. Poblíž fary socha sv. Floriána.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
AKTUALIZACE: Markéta Polášková (Beskydy-Valašsko, racr) org. 56, 01.04.2004 v 10:05 hodin