041 Hradec Králové - Jičín - Turnov [ Železniční trať ]

Úsek Hradec Králové – Ostroměř

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 9. května 1881 daný ku stavbě a užívání železnice lokomotivní jakožto železnice místní s pravidelnou kolejí a provozovatí jízdu po nich, totiž (kromě jiných drah) ze štace Kralohradecké priv. Jihoseveroněmecké železnice spojovací do Vostroměře. Koncesionáři zavazují se stavbu hned započíti a nejdéle do 1. září 1882 stavbu dokonati, obecnou jízdu po ní zavésti.[2] Dráhu vlastnila společnost České obchodní dráhy od března 1882 až do svého zestátnění 1.1.1908.

Úsek Ostroměř - Jičín

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 8. září 1868 daný ku stavbě a užívání železnice lokomotivní nazvané „Rakouské železnice severozápadní“ kteráž půjde (kromě jiných drah) z příhodného místa železnice Kolínsko-Mladoboleslavské do Trutnova. Koncesionáři zavazují se, že počnou stavěti v šesti měsících a dokonají stavbu i zavedou veřejnou jízdu po ní ve čtyřech létech.[3] Dráhu vlastnila a provozovala společnost Rakouská severozápadní dráha od prosince 1871 až do svého zestátnění 1.1.1908.

Úsek Jičín – Turnov

Listina o koncessi ze dne 7. prosince 1901 byla udělena ke stavbě a provozování lokomotivní železnice, která budiž zřízena jako místní dráha o rozchodu pravidelném z Jičínské stanice trati Ostroměřsko-Jičínské do Turnovské stanice. Koncessionář se zavazuje, že povolenou železnici počne ihned stavěti, ji nejdéle do dvou let postaví a pravidelnou vozbu po ní provozovati.[4] Dráhu vlastnila společnost Místní dráha Jičín – Rovensko – Turnov od října 1903 až do svého zestátnění 1. 1. 1925[zdroj].

Na co zírá mašinfíra - viz http://www.idnes.cz/cestovani/po-cesku/na-co-zira-masinfira-trate-041-a-064-turnov-libun-lomnice-nad-popelkou-cesky-raj-hrad-trosky.A201019_221526_po-cesku_vrja

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Železniční trať
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 09.01.2022 v 12:19 hodin