026 Týniště nad Orlicí - Meziměstí - Otovice [ Železniční trať ]

List povolení Františka Josefa I. ze dne 14. září roku 1872 udělil společnosti StEG státní právo ke stavbě a užívání dráhy z Chocně do Meziměstí (německý název Halbstadt) s drahami připojující Broumov. Společnost se zavázala, že dráhu započne stavět v šesti měsících ode dne schválení s tím, že ji během tří let dokončí a uvede do provozu. Dráhu vlastnila a provozovala Rakouská společnost státní dráhy od roku 1875 až do svého zestátnění z 1. ledna roku 1908 (zdroj).

Video viz Na co zírá mašinfíra

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Železniční trať
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 08.05.2022 v 11:02 hodin