Svatovítův bělouš [ Pověst ]

"Kdysi zde bývalo hlavní město Velkomoravské říše a sídlo arcibiskupa a slovanského věrozvěsta Metoděje. Pohanskému bohu Svatovítovi tu byl zasvěcený bělouš, kterého žreci museli každého rána umývat a hřebelcovat, neboť podle všeobecné víry konal na něm bůh každou noc dalekou cestu, aby bojoval proti nepřátelům. Bělouš byl chován v nedalekém dvoře Svatově, dnes Nedakonicích. Svatý Metoděj tu kdysi potkal ženu, ubírající se obětovat posvátnému Svatovítovu běloušovi. Tehdy prý řekl: "Nedá kůň víc!", z čehož údajně vznikl nový název vsi a obec přistoupila ke křesťanství."

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 23.05.2003 v 10:06 hodin