Historie města Strážnice [ Historie (archivní dokument) ]

První písemná zpráva o městě, které vzniklo na obchodní cestě k obraně zemských hranic, pochází z roku 1302. V polovině 14. století se stali majiteli panství pánové z Kravař, jeden z nejvýznamnějších šlechtických rodů v českých zemích a drželi je až do konce 15. století. Počátkem 16. století zakoupili město a panství pánové ze Žerotína a tito přestavěli hrad do podoby renesančního zámku. V té době rovněž dochází k největšímu rozkvětu města, rozvíjela se řemesla i obchod. V polovině 16. století byl ve městě vybudován rozsáhlý opevňovací systém s baštami, jenž měl sloužit k obraně proti tureckému vpádu. V letech 1604 - 1605 zde studoval na vyšší bratrské škole i mladý Jan Ámos Komenský.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 21.05.2003 v 08:24 hodin