Nový rybník [ Vodní plocha ]

Hnízdiště vodních a mokřadních ptáků. U rybníka zřícenina loveckého zámečku.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
Typ záznamu: Vodní plocha
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 56, 17.03.2004 v 09:32 hodin