Procházka Antonín [ Osobnost ]

Antonín Procházka
* 5. června 1882 ve Vážanech u Vyškova
† 9. června 1945 v Brně
Český malíř a grafik

Studoval na právech, r.1902-1904 Uměleckoprůmyslová škola v Praze, 1904-1906 Akademie výtvarných umění ( V. Bukovac, H. Schwaiger). V r. 1906 podniká s Fillou legendární cestu za uměním: Německo, Holandsko, Francie, Itálie. Je jedním ze zakládajících členů "Osmy", r.1910 přijat do SVU Mánes, 1911 Skupina výtvarných umělců Praha, od 1923 Skupina výtvarných umělců, Brno. V počátečním období byl silně pod vlivem E. Muchy. Patřil s E. Fillou a B. Kubištou K předním představitelům českého kubismu. Po r.1910 pracoval v duchu Braquetovy a Picassovy malby. 1925 získal Zlatou medaili na Světové výstavě dekorativních umění v Paříži. Ve dvacátých letech pozvolna upouští od kubisticko-orfistických principů a převažuje neoklasicistní figurální motivy.

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Kateřina Rutarová org. 56, 15.05.2003 v 12:06 hodin