Josef Friedrich landkrabě z Fürstenberga 1889-1895

Josef Friedrich landkrabě z Fürstenberga (1860 - 1906)
Syn Ernsta Egona lankraběte z Fürstenberka a Karoliny Buzekové, od roku 1889 majitel velkostatku Kunín. Věnoval se vojenské dráze, sloužil jako nadporučík u 6. dragounského pluku prince Alexandra Hessenského. Následkem toho, že pocházel z morganatického manželství (rodem nerovného) a sám pojal za manželku rovněž neurozenou Marii Sdražilovou, nebyl ostatními členy rodu uznán za rovnoprávného a nebyl mu přiznán nárok na svěřenecké dědictví rodu. Byl podporován svým strýcem Friedrichem Egonem lankrabětem z Fürstenberga, arcibiskupem olomouckým a kardinálem, pro dluhy však musel velkostatek Kunwald nakonec odprodat. Zemřel po dlouhé a těžké nemoci na svém malém statku nedaleko Vídně.


LANDKRABATA z FÜRSTENBERGA


Ludwig Wilhelm August Egon landkrabě zu Fürstenberg *4.2.1705 Aschaffenburg, † 10.11.1759 Linz, c. k. kom., taj. r., polní zbrojmistr, statek Weitra
x 8.11.1745 Hohenaltheim, Maria Anna Josepha hr. Fugger-Zinnenberg (1.x 13.8.1741 München, Johann Karl Friedrich hr. zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *10.6.1715 Augsburg, † 16.7.1744 Stuttgart) *21.5.1719 Zinnenberg, † 11.1.1784 Linz (dcera Maximiliana hr. F.-Z. a Judithy hr. von Törring)
Děti, generace I - 1


I - 1

1
. Karl August Friedrich Joseph Egon *16.1.1747 ......, † 22.4.1747 ......

2 . Joachim Egon *22.12.1749 Ludwigsburg, † 26.1.1828 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Marie Klementiny, nejvyšší kuchmistr, ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 18.8.1772 Wallerstein, Sophia Theresa hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *9.12.1751 Wallerstein, † 21.5.1835 Wien, palácová dáma (dcera Philippa Karla hr. von Ö.-Ö. und Ö.-W. a Charlotte Juliany hr. von Öttingen-Baldern)
Děti, generace II - 1

3. Friedrich Joseph Maximilian August *24.4.1751 Ludwigsburg, † 1.7.1814 Valašské Meziříčí
1.x . . 1776 ......, Josepha Thekla hr. zu Schallenberg *8.8.1748 ......, † 10.6.1783 Linz
2.x . . 1784 ......, Johanna hr. von Zierotin *12.2.1768 ......, † 20.11.1785 ...... (dcera Josefa Karla hr. von Z.-L. a Marie Johanny hr. von Schrattenbach)
3.x . . 1787 ......, Maria Josepha hr. von Zierotin-Lilgenau *. . 1771 ......, † . . 1857 ...... (dcera Ludwiga Antona hr. von Z.-L. a Karoliny hr. Podstatzky von Prussinowitz)
Děti, generace II - 2

II - 1 (I - 1 - 2)

1.
Friedrich Karl Johann Nepomuk Egon *26.1.1774 Wien, † 4.2.1856 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší ceremoniář, ryt. Leopoldova řádu, nejvyšší maršál Řádu ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 25.5.1801 Wien, Maria Theresia Eleonora princezna zu Schwarzenberg *14.10.1780 Wien, † 9.11.1870 Kroměříž nejvyšší hofmistryně císařovny Anny (dcera Johanna I. Nepomuka 5. kn. zu Sch. a Marie Eleonory Walburgy hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein)
Děti, generace III - 1

2. Philipp Karl Egon *13.3.1775 ......, † 5.5.1807 ......, kanovník - Kolín nad Rýnem, c. k. podplukovník

3. Josephine Sophie *21.6.1776 Wien, †23.2.1848 Wien, HK
x 12.4.1792 Wien, Johann I. Joseph kn. von und zu Liechtenstein *27.6.1760 Wien, † 20.4.1836 Wien

4. Karoline Sophie *20.8.1777 ......, † 25.2.1846 ......, HK
x . . 1796 Wien, Karl Joachim Aloys Franz de Paula kn. zu Fürstenberg *31.3.1771 ......, † 17.5.1804 ......

5. Eleonora Sophie *7.2.1779 ......, † 12.5.1849 ......, dáma savojského ústavu šlechtičen - Sien

6. Marie Sophie Teresie Walburga *3.11.1781 ......, † 20.3.1800 ......, dáma ústavu šlechtičen - Thorn

7. Franz Ludwig Egon *16.4.1783 ......, † 25.12.1800 u řeky Mincio (Itálie) - padl, c. k. poručík

8. Elisabeth Maria Filipina *12.7.1784 Wien, † 19.6.1865 Wien, HK, palácová dáma
x 15.2.1801 Wien, Johann Nepomuk Norbert 2. kn. von und zu Trauttmannsdorff-Weinsberg *18.3.1780 Wien, † 24.9.1834 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší kom. nad stříbrem (1807 - 1812), nejvyšší štolba 1812), rytíř řádu Železné koruny 1. třídy (1816), statky: Horšovský týnII - 2 (I - 1 - 3)

1
. Joseph Friedrich Franz de Paula Vincenz *4.9.1777 ......, † 19.9.1840 ......, nejvyšší kuchmistr, ředitel Dvorního hradního divadla - Wien
x . . 1804 ......, Charlotte hr. von Schlabrendorff *. . 1787 ......, † . . 1864 ......, statek Odry (dcera Friedricha Wilhelma Ludwiga hr. von Sch. a Marie Therese hr. von Nimptsch)

2. Ferdinand Ludwig *20.4.1789 ......, † 20.4.1789 ......

3. Ludwig Karl Joseph Franz *17.9.1790 ......, † 25.9.1813 Dresden

4. Friedrich Michael Johann Joseph *29.9.1793 ......, † 22.5.1866 ......

5. Constantia Leopoldine Franziska *7.4.1780 ......, † 24.2.1819
x . . 1800 ......, Franz Cajetan hr. Chorinsky von Ledske *27.1.1761 ......, † 1.9.1840 ......

6. Friederike Ladislawa *27.7.1781 Wels, † 11.7.1858 Brno
x 15.1.1816 Bruxelles, Gustav princ zu Hohenlohe-Langenburg *29.8.1777 Leeuwarden, † 26.6.1866Brno

7 . Maria Philippina Neria Judith *15.1.1792 ......, † 18.7.1863 Biskupice, HK, palácová dáma
x 10.4.1817 ......, Johann Joseph hr. Schaaffgotsch *17.9.1794 ......, † 17.1.1874 Brno, c. k. kom., taj. r., rytíř Leopoldova řádu (1834), statek Biskupice

8. Johane Karoline *3.11.1795 ......, † 30.5.1845 ......

9. Maria Theresia *11.11.1800 ......, † 19.11.1800 ......

10. Adelheid *21.5.1812 Brno, † 17.8.1874 Opatovice, HK, palácová dáma, nejvyšší hofmistryně arcivévodkyně Marie
x 16.6.1830 Brno, Johann Heinrich hr. zu Herberstein *12.7.1804 Opatovice, † 1.9.1881 Opatovice, c. k. kom., taj. r., dědičný člen panské sněmovny, statky: majorát Herberstein a majorát Grafenort


III - 1 (II - 1 - 1)

1.
Johann Nepomuk Joachim Egon *21.3.1802 ......, † 10.1.1879 ....., c. k. kom., taj. r., ryt. Řádu železné koruny 1. třídy, ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 14.1.1836 Praha, Karoline Johanna Marie princezna von Auersperg *6.5.1809 Praha, † 14.12.190. Wien, HK (dcera Vincenze prince von A. a Luisy hr. von Clam-Gallas)
Děti, generace IV - 1

2.
Maria Sophia *28.8.1804 Wien, † 4.2.1829 Praha
x 15.5.1827 Wien, Friedrich Kraft Heinrich kn. zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein (2.x 8.9.1830 Baden bei Wien, Maria Anna hr. von Trauttmansdorff-Weinsberg *9.7.1806 Wien, † 12.11.1885 Praha)
*16.10.1793 Wallerstein, † 15.11.1842 Wallerstein

3. Philipp Karl Joachim Egon *30.12.1806 ......, † 4.1.1807 ......

4. Joseph Ernst Egon *22.2.1808 Wien, † 6.3.1892 Wien, c. k. kom., taj. r., prezident senátu nejvyššího soudního dvora, komtur Leopoldova řádu, velkokříž Řádu Františka Josefa
x 29.8.1843 Klagenfurt, Marie Ernestine princezna zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *5.7.1803 Wallerstein, † 1.2.1872 Wien, HK, palácová dáma, dáma ústavu šlechtičen Maria Schul - Brno (dcera Krafta Ernsta kn. zu Ö.-Ö. und Ö.-W. a Wilhelminy Friederiky vévodkyně von Württemberg)

5. Karl Egon *15.6.1809 ......, † 18.5.1876 ......, c. k. kom., hejman, komtur Řádu německých rytířů

6 . Franz Egon *12.4.1811 ......, † 13.10.1849 ......, c. k.kom., plukovník, komtur Malt. ř.

7. Friedrich Egon *8.10.1813 Wien, † 20.8.1892 Hukvaldy, c. k. kom., taj. r., kn. arcibiskup - Olomouc, kardinál - kněz, asistent papežského trůnu, velkokříž Řádu svatého Štěpána

8 . Ernst Phipipp Leonhard Friedrich Egon *6.11.1816 Weitra, † 24.3.1889 Wien, čestný ryt. Malt. ř., statky: Přestavlky, Horní Moštěnice, Kunín
x 22.10.1867 Wien, Karolina Antonia Busek *15.8.1821 Praha, † 26.1.1900 Wien (dcera Wenzela B. a ......)
Děti, generace IV - 2

9 . August Joachim Placidus Egon *5.10.1818 ......, † 14.5.1819 ......

10. Gabriele *17.3.1821 Wien, † 18.3.1895 Wien, HK, palácová dáma, dvorní dáma arcivévodkyně Sophie (1843 - 1844)
x 24.11.1844 Wien, Alfons markrabě von Pallavicini *7.3.1807 Wien, † 7.3.1875 Wien, c. k. kom., rytíř řádu Železné koruny 1. třídy, dědičný člen uherské sněmovny magnátů, statky: majorát Mindszent, Ányás, Dóc (Uhry), JemniceIV - 1 (III - 1 - 1)

1
. Friedrich Christian Johann Egon *17.2.1837 ......, † 26.7.1839 ......

2. Theresia Eleonore Karoline Walpurge *12.2.1839 Praha, † 22.6.1920 Wien, HK, dvorní dáma císařovny Alžběty, nositelka Řádu Alžběty 1m. třídy

3. Aloysia (Luise) Marie *1.8.1840 Weitra, † 6.7.1925 Enns, HK
x 11.1.1864 Wien, Louis hr. von Rechberg und Rotenlöwen zu Hohenrechberg *4.7.1835 ......, † 28.1.1877 ......

4. Eduard Egon *5.11.1843 Praha, † 19.9.1932 Wien, c. k. kom., taj. r., nadporučík hulánů v záloze, dědičný člen panské sněmovny, statky: Weitra, Reinpolz

5. Gabriele *17.11.1844 Praha, † 13.2.1930 Ennsegg

6 .Vincenz Egon *31.7.1847 Weitra, † 25.12.1896 Ennsegg, c. k. kom., nadporučík dragounů v záloze


IV - 2 (III - 1 - 8)

1.
Josef Friedrich Ernst (Fritz) *3.10.1860 Brno, † .10.1906 Giesshübel bei Wien, nadporučík dragounů v záloze, statek: Kunín
x 5.11.1895 Bruntál, Maria Sdražila *10.9.1862 Kateřinky, † 27.2.1941 Otice (dcera Antona S. a Marie Pesch)

2 . Gabriele Maria Karoline *. . 1865 Wien, † . . 1870 ......


Použité zkratky a symboly :
c. k. kom. - c. a k. komoří
c. k. taj. r. - c. a k. tajný rada
hr. - hrabě / hraběnka
HK - dáma řádu Hvězdového kříže
kn. - kníže / kněžna
sv. p. - svobodný pán / svobodná paní
z. - zámek
ZR - rytíř řádu Zlatého rouna
x - sňatek
* - narozen / narozena
† - zemřel / zemřela

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.zamek.kunin.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana Sigmundová (Správa zámku Kunín) org. 159, 23.02.2009 v 12:34 hodin