Ernst Egon landkrabě z Fürstenberga 1870-1889

Ernst Egon landkrabě z Fürstenberga (1816 - 1889)
Landkrabě Ernst Egon po studiích práv vstoupil do státních služeb a delší dobu působil na místodržitelstvích ve Štýrském Hradci, Innsbrucku a v Brně. Na počátku 50. let ze státních služeb vystoupil a krátce se věnoval správě otcovských statků v Dolním Rakousku. V roce 1854 se stal držitelem arcibiskupského léna Horní Moštěnice, později zakoupil panství Přestavlky, po jejichž odprodeji koupil v roce 1870 panství Kunín. V roce 1858 se stal čestným rytířem suverénního Maltézského řádu, roku 1861 a také později roku 1879 poslancem moravského zemského sněmu za moravské velkostatkáře. V roce 1885 se jako kompromisní kandidát liberálů a středové strany stal poslancem říšského sněmu, kde působil až do své smrti. Zde byl členem komise pro kontrolu státních dluhů a hlasoval s pravicí. Landkrabě Ernst Egon se po odchodu ze státních služeb věnoval vedení svých panství, byl velkým milovníkem přírody a zaníceným hospodářem a lesníkem. Zámek v Kuníně se stal sezónním sídlem rodiny od května do konce podzimu, zimní měsíce trávila rodina od roku 1882 v paláci bratra a olomouckého arcibiskupa Friedricha Egona na Grünangergasse ve Vídni. Zde také landkrabě Ernst Egon v roce 1889 zemřel a byl převezen k pochování do Kunína. Landkrabě byl znám svou dobrosrdečnou povahou, podporou chudých studentů a dobročinností. V roce 1867 uzavřel morganatický (stavem nerovný) sňatek s pražskou rodačkou a guvernantkou občanského původu Karolinou Busekovou, což bylo považováno za prohřešek proti rodovým zákonům. Ještě před sňatkem se narodily dvě děti, které byly legitimovány po dodatečném sňatku rodičů (legimatio per matrimonium subsequens), nikdy však nebyly uznány od dalších příbuzných za rovné rodem.Vývod do 16 předků

Ernst Philipp Leonhard Friedrich Egon landkrabě von und zu Fürstenberg *6.11.1816 Weitra, † 24.3.1889 Wien, ryt. Malt. ř., statek Kunín
x 22.10.1867 Wien
Karolina Antonia Busek *15.8.1821 Praha, † 26.1.1900 Wien (dcera Wenzela B. a ......)

I. generace

1. Friedrich Karl Johann Nepomuk Egon landkrabě zu Fürstenberg *26.1.1774 Wien, † 4.2.1856 ......, c. k. kom., taj. r., nejvyšší ceremoniář, ryt. Leopoldova řádu, nejvyšší maršál řádu ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 25.5.1801 Wien
2. Maria Theresia Eleonora princezna zu Schwarzenberg *14.10.1780 Wien, † 9.11.1870 Kroměříž

II. generace

1. Joachim Egon landkrabě zu Fürstenberg *22.12.1749 Ludwigsburg, † 26.1.1828 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Marie Klementiny, ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 18.8.1772 Wien

2. Sophia Theresa hr.Öttingen-Ottingen und Öttingen-Wallerstein *9.12.1751 Wallerstein, † 21.5.1835 Wien

3. Johann I. Nepomuk Anton Joseph Joachim Prokop 5. kn. zu Schwarzenberg *3.7.1742 Postoloprty, † 5.11.1789 Hluboká nad Vltavou, ZR, statky: majorát starší kn. linie
x 14.7.1768 Wien-Schönbrunn

4. Maria Eleonora Anna Agnes Walburga hr. von Öttingen-Öttingen und Ötingen-Wallerstein *22.5.1747 Wallerstein, † 28.12.1797 Wien


III. generace


1. Ludwig Wilhelm August Egon landkrabě zu Fürstenberg *4.2.1705 Aschaffenburg, † 10.11.1759 Linz, c. k. kom., taj. r., polní zbrojmistr, statek Weitra
x 8.11.1745 Hohen - Altheim


2. Maria Anna Josepha hr. Fugger-Zinnenberg *21.5.1719 Zinnenberg, † 11.1.1784 Linz (1.x 13.8.1741
München, Johann Karl Friedrich hr. zu Oettingen-Oettingen und Oettingen-Wallerstein *10.6.1715
Augsburg, † 16.7.1744 Stuttgart)


3. Philipp Karl hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *17.3.1722 Augsburg, † 14.4.1766
Maihingen, c. k. kom.
x 21.2.1746 Hohenbaldern


4. Charlotte Juliana hr. von Öttingen-Baldedrn *25.10.1728 Baldern, † 2.1.1791Markt-Bissingen, HK


5. Joseph I. Adam Johann Nepomuk Franz de Paula Joachim Judas Thaddäuas Abraham 4. kn. zu
Schwarzenberg *15.12.1712 Wien, † 17.2.1782 Wien, taj. r., nejv. hofmistr, ZR, velkokříž Královského
uherského řádu sv. Štěpána, statky: majorát starší kn. linie
x 22.8.1741 Maria-Schein u Teplic


6. Maria Theresia princezna von und zu Liechtenstein *28.12.1721 ......, † 19.1.1753 Wien


7. = 3.


8. = 4.


IV. generace


1. Prosper Ferdinand Philipp Maria Karl Franz zu Fürstenberg *10.9.1662 ......, † 21.11.1704
Landau, c. k. polní zbrojmistr x . . 1690 ......


2. Anna Sophia hr. von Königsegg-Rothenfels *23.7.1674 ......, † 15.5.1727 ......


3. Maximilian hr. Fugger-Zinnenberg *10.10.1677 Adelshofen, † 7.8.1751 ...... (1.x 15.7.1711 Namur,
Ferdinanda de Glimes de Brabant *. . 1689 ......, † . . 1715 .....)
2.x 1.8.1717 ......


4. Judith hr. von Törring *. . 1690 ......, † . . 1755 ......


5. Anton Karl hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *28.6.1679 Wallerstein, † 14.4.1738 Wien
x 24.1.1702 Neuburg


6. Maria Agnes Magdalena hr. Fugger von Glött *21.10.1680 Glött, † 17.6.1753 Augsburg


7. Kraft Anton Wilhelm hr. zu Oettingen-Baldern *8.10.1684 Katzenstein, † 25.4.1751 Hohenbaldern
x 10.2.1709 Aschaffenburg


8. Maria Eleonora hr. von Schönborn-Buchheim *2.7.1688 Mainz, + 12.2.1763 Hohenbaldern


9. Adam Franz Karl Eusebius 3. kn. zu Schwarzenberg *25.9.1680 Linz, † 25.6.1732 Wien
x 6.12.1701 Wien


10. Eleonore Elisabeth Amalia Magdalena princezna von Lobkowicz *20.6.1682 ......, † 5.5.1741 Wien


11. Joseph I. Johann Adam kn. von und zu Liechtenstein *27.5.1690 Wien, † 17.12.1732 Feldsberg
3.x 3.8.1716 Wien


12. Maria Anna Katharina hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Spielberg *21.9.1693 Wien, † 15.4.1729
Glogau


13. = 5.


14. = 6.


15. = 7.


16. = 8.


LANDKRABATA z FÜRSTENBERGA


Ludwig Wilhelm August Egon landkrabě zu Fürstenberg *4.2.1705 Aschaffenburg, † 10.11.1759 Linz, c. k. kom., taj. r., polní zbrojmistr, statek Weitra
x 8.11.1745 Hohenaltheim, Maria Anna Josepha hr. Fugger-Zinnenberg (1.x 13.8.1741 München, Johann Karl Friedrich hr. zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *10.6.1715 Augsburg, † 16.7.1744 Stuttgart) *21.5.1719 Zinnenberg, † 11.1.1784 Linz (dcera Maximiliana hr. F.-Z. a Judithy hr. von Törring)
Děti, generace I - 1


I - 1

1
. Karl August Friedrich Joseph Egon *16.1.1747 ......, † 22.4.1747 ......

2 . Joachim Egon *22.12.1749 Ludwigsburg, † 26.1.1828 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší hofmistr arcivévodkyně Marie Klementiny, nejvyšší kuchmistr, ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 18.8.1772 Wallerstein, Sophia Theresa hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *9.12.1751 Wallerstein, † 21.5.1835 Wien, palácová dáma (dcera Philippa Karla hr. von Ö.-Ö. und Ö.-W. a Charlotte Juliany hr. von Öttingen-Baldern)
Děti, generace II - 1

3. Friedrich Joseph Maximilian August *24.4.1751 Ludwigsburg, † 1.7.1814 Valašské Meziříčí
1.x . . 1776 ......, Josepha Thekla hr. zu Schallenberg *8.8.1748 ......, † 10.6.1783 Linz
2.x . . 1784 ......, Johanna hr. von Zierotin *12.2.1768 ......, † 20.11.1785 ...... (dcera Josefa Karla hr. von Z.-L. a Marie Johanny hr. von Schrattenbach)
3.x . . 1787 ......, Maria Josepha hr. von Zierotin-Lilgenau *. . 1771 ......, † . . 1857 ...... (dcera Ludwiga Antona hr. von Z.-L. a Karoliny hr. Podstatzky von Prussinowitz)
Děti, generace II - 2

II - 1 (I - 1 - 2)

1.
Friedrich Karl Johann Nepomuk Egon *26.1.1774 Wien, † 4.2.1856 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší ceremoniář, ryt. Leopoldova řádu, nejvyšší maršál Řádu ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 25.5.1801 Wien, Maria Theresia Eleonora princezna zu Schwarzenberg *14.10.1780 Wien, † 9.11.1870 Kroměříž nejvyšší hofmistryně císařovny Anny (dcera Johanna I. Nepomuka 5. kn. zu Sch. a Marie Eleonory Walburgy hr. von Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein)
Děti, generace III - 1

2. Philipp Karl Egon *13.3.1775 ......, † 5.5.1807 ......, kanovník - Kolín nad Rýnem, c. k. podplukovník

3. Josephine Sophie *21.6.1776 Wien, †23.2.1848 Wien, HK
x 12.4.1792 Wien, Johann I. Joseph kn. von und zu Liechtenstein *27.6.1760 Wien, † 20.4.1836 Wien

4. Karoline Sophie *20.8.1777 ......, † 25.2.1846 ......, HK
x . . 1796 Wien, Karl Joachim Aloys Franz de Paula kn. zu Fürstenberg *31.3.1771 ......, † 17.5.1804 ......

5. Eleonora Sophie *7.2.1779 ......, † 12.5.1849 ......, dáma savojského ústavu šlechtičen - Sien

6. Marie Sophie Teresie Walburga *3.11.1781 ......, † 20.3.1800 ......, dáma ústavu šlechtičen - Thorn

7. Franz Ludwig Egon *16.4.1783 ......, † 25.12.1800 u řeky Mincio (Itálie) - padl, c. k. poručík

8. Elisabeth Maria Filipina *12.7.1784 Wien, † 19.6.1865 Wien, HK, palácová dáma
x 15.2.1801 Wien, Johann Nepomuk Norbert 2. kn. von und zu Trauttmannsdorff-Weinsberg *18.3.1780 Wien, † 24.9.1834 Wien, c. k. kom., taj. r., nejvyšší kom. nad stříbrem (1807 - 1812), nejvyšší štolba 1812), rytíř řádu Železné koruny 1. třídy (1816), statky: Horšovský týnII - 2 (I - 1 - 3)

1
. Joseph Friedrich Franz de Paula Vincenz *4.9.1777 ......, † 19.9.1840 ......, nejvyšší kuchmistr, ředitel Dvorního hradního divadla - Wien
x . . 1804 ......, Charlotte hr. von Schlabrendorff *. . 1787 ......, † . . 1864 ......, statek Odry (dcera Friedricha Wilhelma Ludwiga hr. von Sch. a Marie Therese hr. von Nimptsch)

2. Ferdinand Ludwig *20.4.1789 ......, † 20.4.1789 ......

3. Ludwig Karl Joseph Franz *17.9.1790 ......, † 25.9.1813 Dresden

4. Friedrich Michael Johann Joseph *29.9.1793 ......, † 22.5.1866 ......

5. Constantia Leopoldine Franziska *7.4.1780 ......, † 24.2.1819
x . . 1800 ......, Franz Cajetan hr. Chorinsky von Ledske *27.1.1761 ......, † 1.9.1840 ......

6. Friederike Ladislawa *27.7.1781 Wels, † 11.7.1858 Brno
x 15.1.1816 Bruxelles, Gustav princ zu Hohenlohe-Langenburg *29.8.1777 Leeuwarden, † 26.6.1866Brno

7 . Maria Philippina Neria Judith *15.1.1792 ......, † 18.7.1863 Biskupice, HK, palácová dáma
x 10.4.1817 ......, Johann Joseph hr. Schaaffgotsch *17.9.1794 ......, † 17.1.1874 Brno, c. k. kom., taj. r., rytíř Leopoldova řádu (1834), statek Biskupice

8. Johane Karoline *3.11.1795 ......, † 30.5.1845 ......

9. Maria Theresia *11.11.1800 ......, † 19.11.1800 ......

10. Adelheid *21.5.1812 Brno, † 17.8.1874 Opatovice, HK, palácová dáma, nejvyšší hofmistryně arcivévodkyně Marie
x 16.6.1830 Brno, Johann Heinrich hr. zu Herberstein *12.7.1804 Opatovice, † 1.9.1881 Opatovice, c. k. kom., taj. r., dědičný člen panské sněmovny, statky: majorát Herberstein a majorát Grafenort


III - 1 (II - 1 - 1)

1.
Johann Nepomuk Joachim Egon *21.3.1802 ......, † 10.1.1879 ....., c. k. kom., taj. r., ryt. Řádu železné koruny 1. třídy, ZR, statky: Weitra, Reinpolz
x 14.1.1836 Praha, Karoline Johanna Marie princezna von Auersperg *6.5.1809 Praha, † 14.12.190. Wien, HK (dcera Vincenze prince von A. a Luisy hr. von Clam-Gallas)
Děti, generace IV - 1

2.
Maria Sophia *28.8.1804 Wien, † 4.2.1829 Praha
x 15.5.1827 Wien, Friedrich Kraft Heinrich kn. zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein (2.x 8.9.1830 Baden bei Wien, Maria Anna hr. von Trauttmansdorff-Weinsberg *9.7.1806 Wien, † 12.11.1885 Praha)
*16.10.1793 Wallerstein, † 15.11.1842 Wallerstein

3. Philipp Karl Joachim Egon *30.12.1806 ......, † 4.1.1807 ......

4. Joseph Ernst Egon *22.2.1808 Wien, † 6.3.1892 Wien, c. k. kom., taj. r., prezident senátu nejvyššího soudního dvora, komtur Leopoldova řádu, velkokříž Řádu Františka Josefa
x 29.8.1843 Klagenfurt, Marie Ernestine princezna zu Öttingen-Öttingen und Öttingen-Wallerstein *5.7.1803 Wallerstein, † 1.2.1872 Wien, HK, palácová dáma, dáma ústavu šlechtičen Maria Schul - Brno (dcera Krafta Ernsta kn. zu Ö.-Ö. und Ö.-W. a Wilhelminy Friederiky vévodkyně von Württemberg)

5. Karl Egon *15.6.1809 ......, † 18.5.1876 ......, c. k. kom., hejman, komtur Řádu německých rytířů

6 . Franz Egon *12.4.1811 ......, † 13.10.1849 ......, c. k.kom., plukovník, komtur Malt. ř.

7. Friedrich Egon *8.10.1813 Wien, † 20.8.1892 Hukvaldy, c. k. kom., taj. r., kn. arcibiskup - Olomouc, kardinál - kněz, asistent papežského trůnu, velkokříž Řádu svatého Štěpána

8 . Ernst Phipipp Leonhard Friedrich Egon *6.11.1816 Weitra, † 24.3.1889 Wien, čestný ryt. Malt. ř., statky: Přestavlky, Horní Moštěnice, Kunín
x 22.10.1867 Wien, Karolina Antonia Busek *15.8.1821 Praha, † 26.1.1900 Wien (dcera Wenzela B. a ......)
Děti, generace IV - 2

9 . August Joachim Placidus Egon *5.10.1818 ......, † 14.5.1819 ......

10. Gabriele *17.3.1821 Wien, † 18.3.1895 Wien, HK, palácová dáma, dvorní dáma arcivévodkyně Sophie (1843 - 1844)
x 24.11.1844 Wien, Alfons markrabě von Pallavicini *7.3.1807 Wien, † 7.3.1875 Wien, c. k. kom., rytíř řádu Železné koruny 1. třídy, dědičný člen uherské sněmovny magnátů, statky: majorát Mindszent, Ányás, Dóc (Uhry), JemniceIV - 1 (III - 1 - 1)

1
. Friedrich Christian Johann Egon *17.2.1837 ......, † 26.7.1839 ......

2. Theresia Eleonore Karoline Walpurge *12.2.1839 Praha, † 22.6.1920 Wien, HK, dvorní dáma císařovny Alžběty, nositelka Řádu Alžběty 1m. třídy

3. Aloysia (Luise) Marie *1.8.1840 Weitra, † 6.7.1925 Enns, HK
x 11.1.1864 Wien, Louis hr. von Rechberg und Rotenlöwen zu Hohenrechberg *4.7.1835 ......, † 28.1.1877 ......

4. Eduard Egon *5.11.1843 Praha, † 19.9.1932 Wien, c. k. kom., taj. r., nadporučík hulánů v záloze, dědičný člen panské sněmovny, statky: Weitra, Reinpolz

5. Gabriele *17.11.1844 Praha, † 13.2.1930 Ennsegg

6 .Vincenz Egon *31.7.1847 Weitra, † 25.12.1896 Ennsegg, c. k. kom., nadporučík dragounů v záloze


IV - 2 (III - 1 - 8)

1.
Josef Friedrich Ernst (Fritz) *3.10.1860 Brno, † .10.1906 Giesshübel bei Wien, nadporučík dragounů v záloze, statek: Kunín
x 5.11.1895 Bruntál, Maria Sdražila *10.9.1862 Kateřinky, † 27.2.1941 Otice (dcera Antona S. a Marie Pesch)

2 . Gabriele Maria Karoline *. . 1865 Wien, † . . 1870 ......


Použité zkratky a symboly :
c. k. kom. - c. a k. komoří
c. k. taj. r. - c. a k. tajný rada
hr. - hrabě / hraběnka
HK - dáma řádu Hvězdového kříže
kn. - kníže / kněžna
sv. p. - svobodný pán / svobodná paní
z. - zámek
ZR - rytíř řádu Zlatého rouna
x - sňatek
* - narozen / narozena
† - zemřel / zemřela

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.kunin.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Jana Sigmundová (Správa zámku Kunín) org. 159, 23.02.2009 v 12:33 hodin