Osobnosti spojené s mikroregionem [ Osobnost ]

Uherskobrodsko vždy bylo díky své malebnosti a svérázu oblíbeným cílem mnoha významných kulturních osobností. Také někteří rodáci se proslavili i za hranicemi svého regionu.

Jan Amos Komenský
Nejvýznamnějším rodákem Uherskobrodska je světově proslulý filozof, teolog, spisovatel a pedagog, "učitel národů". Jeho přesné místo narození dodnes není známo. J.A.Komenský se dne 28.3.1592 narodil buď v Uherském Brodě nebo Nivnici. Jméno jeho rodině dala obec Komňa. V Uherském Brodě pracuje specializované muzeum, které se stalo mezinárodním dokumentačním centrem komeniologie.

Leoš Janáček
věnoval značný díl své folkloristické práce právě Slovácku. Na Uherskobrodsku navštívil například obce Březová pod Lopeníkem a Strání.

Vítězslav Novák
hudební skladatel, autor "Slovácké suity", pro kterou našel inspiraci na Horňácku.

Emil Hába (1900 - 1982)
profesor, zakladatel hudební školy v Uherském Brodě, sbormistr a hudebná skladatel.

generál Vojtěch Luža (1891-1944)
rodák z Uherského Brodu, vedoucí představitel protifašistického odboje na Moravě.

Msgre. Josef Kachlík
nivnický rodák, profesor Karlovy university, založil v Nivnici Vychovatelskou knihovnu (obecní knihovna, vlastivědné muzeum).

Karek Bartek
umělecký řezbář pocházející z obce Nivnice.

Ferdinand Prager (1870 - 1938)
nivnický rodák, učitel, historik a národopisec, který velmi často publikoval především články o Uherskobrodsku. Zasloužil se o stavbu útulny Holubyho chata na Velké Javořině.

Doc. MUDr. Martin Skyba (1900 - 1965)
rodák z Nivnice, v Praze vystudoval lékařství a získal specializaci v oboru plicních chorob. Primář plicního sanatoria v Pasekách u Šternberku, později plicní léčebny v Jevíčku, místopředseda československé pneumologické a fthiseologické společnosti a člen mezinárodní unie protituberkulózní v Paříži napsal za svůj život přes 40 vědeckých prací a stal se významnou kapacitou svého oboru.

František Veselý (1867 - 1906)
rodák z Nivnice, zemský poslanec.

Joža Úprka
dílo tohoto malíře je velmi úzce spjato s rodným Slováckem. Velmi často pobýval ve Vlčnově a zachycoval zdejší lid při práci, slavnostech i zvycích. Velmi ho zde zaujala jízda králů, kterou zvěčnil na jednom ze svých vrcholných děl.

Otto Ottmar (1886 - 1968)
malíř pocházející z Plzně si velmi zamiloval slovácký kraj a usadil se na dlouhý čas ve Vlčnově. Za svůj život vytvořil desítky obrazů především s folkloristickými motivy.

Profesor dr. Lubor Niederle
profesor Karlovy univerzity a zakladatel Státního archeologického ústavu žil kus svého života v obci Veletiny. Tady prováděl archeologické průzkumy, sbíral národopisný materiál a také fotografoval kulturní lidové slavnosti.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.uherskobrodsko.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 06.05.2003 v 10:47 hodin