Flora Bílých Karpat [ Flora ]

Bílé Karpaty, Komňa, kruštík bahenní
Flóra a vegetace patří k nejdůležitějším atraktivitám Bílých Karpat. Ve srovnání s okolními geografickými celky vynikají Bílé Karpaty překvapivou různorodostí rostlin.

Nejtypičtějším jevem jsou zde květnaté stepní louky, kde rostou například ostřice horská, tomka vonná, mochna bílá, pryskyřník zlatožlutý, kozinec dánský, tužebník obecný, nebo i orchideje jako je vstavač kukačka, prstnatec bezový, vstavač mužský, vstavač vojenský, hlavinka horská, pětiprstka žežulník vzácněji i tořič čmelákovitý, okrotice červená, vstavač bledý a mnoho dalších.

Nejrozšířenějším typem vegetace jsou habřiny a bučiny, ve kterých nalezneme ostřici chlupatou, čistec alpský, šalvěj lepkavou, pryšec mandloňovitý, sveřep větevnatý, česnek hadí nebo hvězdnatec čemeřicový. Od severovýchodu do Bílých Karpat pronikají i některé horské prvky, jako je například kerblík lesklý, oměj různobarvý, krtičník Scopoliův, pryskyřník platanolistý, zimolez černý, kýchavice Lobelova a chrpa měkká. Při troše štěstí můžeme v Bílých Karpatech narazit i na všivce statného a chocholatého, kýchavici černou, plevnatce kalichového, lilii cibulkonosnou, mochni drobnokvětou, mečík bahenní a desítky dalších.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz
Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 04.08.2004 v 14:21 hodin