Městský úřad Klimkovice [ Městský úřad ]

Městský úřad Klimkovice
Městský úřad Klimkovice
Lidická 1, 742 83 Klimkovice


*Starosta města
:: Ing. Pavel Malík - starosta@mesto-klimkovice.cz

*Ověřování podpisů a listin, příjem písemností (podatelna), informace
:: Ivana Gelnarová - Tel. 556 420 005 - podatelna@mesto-klimkovice.cz

*Investiční činnost města, kanalizace ve městě
:: Ing. Vilém Gaj - Tel. 556 420 257 - gaj@mesto-klimkovice.cz

*Sekretariát starosty, Kulturní akce, Zpravodaj, hlášení v městském rozhlase
:: Miroslava Gerlichová - Tel. 556 420 303 - gerlichova@mesto-klimkovice.cz

*Rozpočet města, výherní hrací přístroje
:: Anna Rýparová - Tel. 556 420 079 - ryparova@mesto-klimkovice.cz

*Příjmy města, evidence psů
:: Vladislava Králová - Tel. 556 420 079 - kralova@mesto-klimkovice.cz

*Výdaje města
:: Ing. Hana Vožická - Tel. 556 420 079 - vozicka@mesto-klimkovice.cz

*Tajemník MěÚ, personální agenda, evidence vyhlášek města
:: Ing. Pavla Vavrošová - Tel. 556 420 303 - tajemnik@mesto-klimkovice.cz

*Sňatky, úmrtí, občanské průkazy, cest. pasy, rejstřík trestů, kontakt se zvláštní matrikou Brno, sociální záležitosti, žádosti o DPS
:: Věra Komárová - Tel. 556 420 752 - komarova@mesto-klimkovice.cz

*Trvalý pobyt, školství, stížnosti občanů, petice, pokladna, hlášení a projednávání přestupků, evidence branců, požární ochrana, ztráty a nálezy
:: Andrea Jahnová - Tel. 556 420 752 - jahnova@mesto-klimkovice.cz

Pronájem nebytových prostor, pronájem pozemků, opravy veřejného rozhlasu
:: Jana Gramelová - Tel. 556 420 108 - gramelova@mesto-klimkovice.cz

*Výkupy a prodeje pozemků a budov Povolování drobných staveb
:: Eva Malíková - Tel. 556 420 108 - malikova@mesto-klimkovice.cz

*Bytové hospodářství, žádosti o byty, prodeje bytů
:: Sylva Homolová - Tel. 556 420 108 - homolova@mesto-klimkovice.cz

*Územní plán města, zastupování města ve stavební řízeních
:: Zdeňka Raizlová - Tel. 556 420 108 - raizlova@mesto-klimkovice.cz

*Místní komunikace, chodníky, dopravní značení, překopy, výkon silničního správního úřadu, údržba zeleně ve městě, parku
:: Milan Glomb - Tel. 556 420 257 - glomb@mesto-klimkovice.cz

*Životní prostředí - ochrana ovzduší, kácení dřevin, hřbitovní poplatky, městské kotelny, rybářské lístky
:: Hana Kubzová - Tel. 556 420 257 - kubzova@mesto-klimkovice.cz

*Webmaster, správa internetových stránek města, grafické zpracování Zpravodaje
:: Ing. Tomáš Neuwirth - Tel. 556 420 005 - meu@mesto-klimkovice.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

Městský úřad Klimkovice
Lidická 1
742 28 Klimkovice
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 420 303
Městský úřad Klimkovice
Městský úřad Klimkovice

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Městský úřad
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 23.04.2003 v 14:43 hodin