KRAMOLIŠ Čeněk [ Osobnost ]

Čeněk Kramoliš
*
+
valašský spisovatel, národopisec


Přehled díla:
Bratři Doliňáci (Malinové)
povídka z dějin moravského Valašska. Vydala Slezská kronika roku 1894, stran 128.

Sbírka předpisů, rad a poučení
Vydala Knihovna učitelská v Ivančicích roku 1895, stran 164.

Tři valašské povídky
Vydala Slezská kronika roku 1897, stran 48.

Obrázky z Valašska
Vydal Šašek a Frgal ve Velkém Meziříčí roku1898, stran 148.

Bučovský okres
Vydala Vlastivěda moravská v Brně roku 1900, stran 162 se 23 vyobrazeními.

Sbírka přísloví, pořekadel
Vydal Jan Hon, knihkupec ve Vyškově, roku 1900, stran 48.

Povídky o hoře Svatoklimenské
Vydal Šašek a Frgal ve Velkém Meziříčí roku 1900, stran 140.

Z potulného života
Vydala Knihtiskárna Benediktinská v Brně roku 1900, stran 190.

Z manželského ráje
historický obrázek ze života Valachů na Moravě. Vydal V.Kotrba v Praze roku 1903, stran 232.

Z našeho venkova
deset vážných i veselých obrázků. Vydal Jan Hon ve Vyškově roku 1903, stran 144.

Vyzráli na pána a jiné
Vydal Alois Šašek ve Velkém Meziříčí roku 1904, stran 206.

Strážcové hor
historický román ze života moravských Valachů ve 13. století. Vydal E.Beauforta v Praze roku 1905, stran 408.

Rožnovský okres
Vydala Vlastivěda Moravská v Brně roku 1907, stran 228 s 56 vyobrazeními.

Drobty z Valašska
Vydala Moravskoslezská Revue v Moravské ostravě roku 1908, stran 194.

Příručka pro učitele
Vydal A.Píša v Brně roku 1911, stran 116.

Ve stínu bitvy u Slavkova
historický román. Vydal R.Promberger v Olomouci, stran 250.

Z kroniky města Rožnova
staré městské památky. Vydalo město Rožnov roku 1920.

Boj o gruntovní knihy v Rožnově a jiné archivní obrázky ze zašlých dob na Valašsku
V rukopise.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.roznov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 22.04.2003 v 11:24 hodin