Znak a prapor obce [ Znak a prapor ]

V únoru 2000 byly obci uděleny Parlamentem České republiky obecní symboly - znak a prapor.

Heraldický návrh vycházel z historické a razítkové symboliky všech tří obcí.
Figury dvou zkřížených kos bez násad jsou převzaty z historické pečeti obce Skotnice z r. 1754, figura do poloviny zkráceného kužele je vyjádřením radlice ze staré pečeti Skorotína z r. 1787 a současně odkazem na kužel erbu olomouckých biskupů, k jejichž
panství obec Skotnice v minulosti náležela.
Tři šestihroté hvězdy jsou odvozeny z motivu hvězdičky na skotnickém pečetidle a jejich počet symbolizuje počet integrovaných obcí.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.skotnice.cz
Typ záznamu: Znak a prapor
AKTUALIZACE: Ivana Náplavová org. 56, 03.07.2003 v 16:49 hodin