Vodní dílo - jez na řece Morávce [ Vodní tok ]

Jez
Vodní dílo - jez na řece Morávce, přes který je převáděná část toku této řeky do přivaděče pro Žermanickou přehradu.
Jez

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Vodní tok
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 17.03.2010 v 11:13 hodin