Kaple Nejsvětější Trojice [ Kaple ]

Volně stojící drobná stavba obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem nacházející se u Kostela Mistra Jana Husa na ulici Bratří Lužů.


Podle literatury z roku 1718

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 02.05.2005 v 18:26 hodin