Kaple Panny Marie Bolestné

U kostela sv. Jana Křtitele.
V roce 1715 založila Pavlína Anna HerzschHigerová spolu se svoji sestrou Rozálií Cecílií Kassewiusovou fundaci tvořenou 6 000 zlatými a 60 krejcary, zděným domem poblíž farního kostela sv. Jana Křtitele a pozemkem na místě vyhořelé sladovny u bývalých městských hradeb. Fundace měla sloužit na zřízení a provoz špitálu pro městské chudé a přestárlé osoby. Ve špitále mělo být umístěno 7 chudých a starých lidí, v prvni řadě z příbuzenstva zakladatelky, a pokud by takoví nebyli, tak z řad frýdeckých obyvatel.

Jednoduchá jednopatrová budova špitálu se začala stavět na místě vyhořelé sladovny za farním kostelem sv. Jana Křtitele. Jelikož Pavlína Anna zemřela v roce 1716, stavbu a vybavení špitálu a kaple Panny Marie Bolestné dokončila její sestra. Vratislavský biskup Leopold hrabě Frankenberg schválil zřízení kaple a špitálu 10. prosince 1717 a dal frýdeckému děkanu Václavu Faldinovi povolení k vysvěcení kaple. Kaple byla vysvěcena 8. dubna 1718 a tím byl oficiálně zahájen i provoz špitálu.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.02.2010 v 10:58 hodin