Buchlov - kámen [ Pověst ]

Severně od hradu stojí osamocený balvan, který zde podle pověsti svrhnul ďábel, když se mu nepodařilo vyhrát v sázce s mlynářem z blízké vesnice. Je znám pod názvem Buchlov - kámen. Podle jiné verze se ďábel vsadil s pánem buchlovského hradu, že mu za jedinou noc přinese z nedalekého stříleckého lomu obrovský balvan. K ránu však zakokrhal kohout, ďábel už nestačil kámen donést na určené místo a proto jím ze vzteku mrštil o zem. Kámen se přitom rozpadl na tři kusy, jak jsou zde dodnes k vidění." (Stejskal, M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 15.04.2003 v 14:07 hodin