Ďáblovy stopy na zámku [ Pověst ]

"V březolupském zámku se objevuje na jednom ze schodů čas od času černá stopa a vedle na zdi otisk černé dlaně. Je to prý pozůstatek po ďáblovi, který si odtud odnesl krutého zámeckého pána. Znamení se zde objevovala i později, jako napomenutí vrchnosti, aby netýrala lid. Od té doby tu také strašilo. Teprve když byla v severním křídle zřízena kaple, zjevení ustala. Znamení čertova kopyta a dlaně se však objevovalo dále." (Stejskal, M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991)

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz
Typ záznamu: Pověst
AKTUALIZACE: Daniel Merhout (INFOMORAVA) org. 56, 15.04.2003 v 13:25 hodin