Zvonice na návsi [ Zvonice, zvonička nebo zvonkohra ]

Místní atraktivita

Lokalizace:
u cesty do Buchlovic

Datace:
1888

Popis:
Volně stojící zvonice čtvercového půdorysu s nízkou podezdívkou, členěna na nárožích odstupňovanými opěrnými pilíři. Boční stěny prolomeny ve spodní části mělkými segmentově zaklenutými výklenky, nad nimi probíhají úseky kordónové římsy. Průčelí prolomeno pravoúhlým vchodem vsazeným do hrotitého výklenku.
Zvonicové patro prolomeno velkými otevřenými okny hrotitě zaklenutými. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu zděnou ve tvaru ortogonálního stanu, ve vrcholu kříž.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slovacko.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 13.04.2004 v 08:52 hodin