Kamenný kříž - kulturní památka

Kamenný kříž
Kamenný kříž
Kamenný kříž u zborceného kostela, parc.č. : 37, 31/1 ost. pl., k.ú.: Arnoltice
Pískovcový kříž s plastickým zobrazením Ukřižovaného umístěný na hranolovitém podstavci s reliéfy Panny Marie Bolestné a Eucharistie datovaný na zadní straně rokem 1859.

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kříž
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 15.04.2003 v 08:44 hodin